אאא

גדול תלמוד המביא לידי מעשה. דווקא בתקופת מיתון ופרסומים אודות 'בתי השקעה' כאלו ואחרים, נערכו ברחבי הארץ שרשרת מעמדי לימוד מעמיק בהלכות רבית במסגרת שיעורי הלימוד של 'מאורות הדף היומי', לסיכום הלימוד בפרק 'איזהו נשך'.

למרות שמארגני המעמדים הללו תכננו לקיימם רק בבני ברק, ירושלים וחיפה, בסופו של דבר, בשל הביקוש הרב שהגיע מהשטח, נאלצו המארגנים לקיימם בערים נוספות ברחבי הארץ. מעמדים אלו התקיימו גם באשדוד, רחובות, תל אביב, נתניה וצפת.

הטלפון של 'מאורות הדף היומי' קיבל עשרות שאלות בנושאי רבית מה שהביא את מערכת 'מאורות' להפיק חומר עזר מעשי ותשובות לשאלות נפוצות בנושא. דגש רב ניתן לנושאים האקטואליים ונגיעתם בחומר הנלמד בדף היומי.

רבים ממגידי השיעורים הבחינו בתופעה מעניינת לפיה מאות יהודים מתחומים שונים מבקשים לנהל את כל ענייני הממונות על פי דין התורה ובמיוחד בנושאי רבית, שהוגדרו על ידי אחד מגדולי ישראל כ'מת מצווה'.

אברכי כולל, יהודי 'עמך', פקידי בנק, משקיעי בורסה, יהלומנים, סוחרי מט"ח, אנשי נדל"ן ואילי הון - כל אלו ועוד בעלי מקצועות רבים ומגוונים, פנו בשאלות מעשיות כדי להינצל מאיסורי ריבית בכל משלח ידיהם.

במעמדים האמורים נחשף ציבור הלומדים לעצמתה של ההלכה צרופה, הרצופה בדוגמאות מיני ימי התלמוד ועד ימינו אנו, ואקטואלית בנושאים יומיומיים העומדים על הפרק אצל כל אחד ואחד מהם. סוגיית 'תגרי לוד' הפכה חיה ומוחשית נגד עיניהם בהיזכרם בדוגמאות האקטואליות מימינו אנו, המצרפות את הלימוד כולו למעשי ומחייב במובן האישי את הלומדים.