אאא

במאמר מערכת בעיתון הארץ, תחת הכותרת "צפירת אזעקה לאומית", מציגים הכותבים את הנתונים 'המדאיגים' כלשונם, שפירסם משרד החינוך על הזכאים לתעודת בגרות.

נתוני המשרד העידו כי רק 44% מתלמידי התיכון היו זכאים לתעודת בגרות. ירידה של 5% מאז שנת 2005. מהדו"ח עולה שעיקר הירידה בקרב התלמידים הערביים.

את העובדה שבקרב התלמידים הערביים חלה נסיגה בזכאות לתעודת בגרות לא יכולים כותבי המאמר לשאת. אבל, וכאן בעצם מתכוונים כותבי המאמר להכות שוב בחרדים.

בדו"ח של משרד החינוך עולה כי מספרם של התלמידים החרדיים הולך ועולה בהתמדה, ומתברר שהמגמה הזו רק הולכת וגוברת. בכך רואים כותבי מאמר המערכת של הארץ, "סכנה גדולה לעתיד המדינה, שביטחונה ושגשוגה תלויים במשאב האנושי". אשר על כן כותבים אותם אוהבי חרדים, כי לאור המצב "מתחייבת התגייסות לאומית לשילובם של החרדים והערבים במעגל ההשכלה ובשוק העבודה, כדי למצות את פוטנציאל ההון האנושי שלהם לטובת החברה כולה".