אאא

אתמול נערך ביקור של רבני "הסנהדרין" בישוב הבדואי רהט. השייך אל הוזייל שהזמין את הרבנים אמר כי יש לו, כמו למרבית הבדואים, מסורת שהם יהודים. דברים אלו הושמעו כבר בעת מלחמת השחרור באזני אנשי הממשל הישראלי על ידי הבדואים אך הוזנחו.

כיום הבדואים נוהגים כמוסלמים אך יש להם מנהגים יהודים נוספים ומיוחדים עוד יותר מאשר ל"פלשתינים" בכלל. למשל החוק הבדואי אינו השריעה האיסלאמית. אלא, זהו חוק הקרוב למדי לחוקת תורת ישראל. הבדואים מפרישים למשל גם חלה מן העיסה כמנהג ישראל.

"נציגי הסנהדרין מצאו לנכון לפתח את הקשרים עם הבדואים על בסיס דתי ובעיקר האמונה בא-ל אחד. באיסלאם היה זרם שהתנוון של שמירת 7 מצוות בני נוח. זרם זה מצאה הסנהדרין לנכון לפתחו. קבלתו על ידי הבדואים תביא ליתר הבנה וקירוב הדעת של הבדואים לתורת משה שהיא כנראה תורת אבותיהם בד"כ.

הבדואים גם קיבלו הסבר על ההבדל בין היהוד (שהקוראן מתבטא בתקיפות בצורך להורגם. לבין בני ישראל שיש להם בקוראן תפקיד חשוב להנחלת האמונה). היהוד היו לפי הקוראן עובדי עבודת אלילים ולכן הזיהוי שלהם עם בני ישראל, כפי שנעשה רבות בפי המטיפים הקיצונים, שגוי. לפי מחקרים שערך הדוקטורנט קאזיק בבריטניה הכוונה בשם יהוד הינו לשבט בשם הוד שהיו אכן עובדי אלילים", אומרים לכיכר השבת נציגי הארגון.

"צעד זה מסובך מאוד משום שאין לבדואים היום הרצון להתגייר כציבור ולחזור לדת אבותיהם? אבל יש להם הרצון לפתח את הקשרים של אמונה ובוודאי 7 מצות בני נוח ואף לפתח את הקשרים הלאומיים החבויים מקדם.

רבני הסנהדרין נוכחו לראות כצפוי שהנושא נמצא בתהליך התלבטות מורכב באוכלוסיה הבדואית כאשר יש מן הבדואים במעונינים מאוד בפיתוח הקשרים ויש הנמצאים מושפעים מחוגי התנועה האיסלאמית שאף עשו מאמצים להכשיל המפגש".

לכיכר השבת נמסר כי קבלת הפנים של השייך סאלים אל הוזייל היתה יפה וחמימה. בין הנוכחים ניתן היה למצוא את הרב יואל שוורץ, פרופ´ מרדכי כסלו, ישעיה הולנדר, מאיר הלוי חקאק, צבי עידאן, פרופ´ הלל וייס ועוד.

באירוע נטל חלק השר לשעבר רפי איתן שהיה ממקימי רהט בהיותו קצין המודיעין של צהל במלחמת השחרור כשמרחב פעילותו היה צפון הנגב כולל כמובן איזור רהט.

את הארוע כולו ליוו חוקרים שעסקו בבחינתי השרשים של האוכלוסיה ה"ערבית" בארץ – צבי מסיני(מראשוני ההיטאק בארץ), עו"ד אלון ירדן וד"ר מרדכי ניסן -מזרחן מן האוניברסיטה העברית.