אאא

הבהרה והתנצלות

ביום 20.12.10 פורסמה ב"גלובס" כתבה שכותרתה: "דרמה בדיסקונט שוויץ: הסמנכ"ל התלונן על אי סדרים של המנכ"ל והושעה. דיסקונט: הטענות נגד מנכ"ל הבנק בשוייץ נמצאו לא נכונות.

הסמנכ"ל ומנהל הסיכונים רון סמוחה הוציא דו"ח לדירקטוריון ובו העלה טענות קשות נגד המנכ"ל יצחק טרבלסי. דיסקונט מינה רו"ח חיצוני שבדק את הטענות והפריך אותן".

הרינו להבהיר בזאת כי על פי הדו"ח של רו"ח החיצוני, - KPMG שוויץ, אשר בדק את טענותיו של רון סמוחה שבדו"ח הסיכונים לדירקטוריון, נמצא כי מרבית טענותיו של עו"ד רון סמוחה, היו נכונות.

אנו מתנצלים בפני רון סמוחה על הפרסום בכתבה.