אאא

בסוף-השבוע שעבר פורסם ב´כיכר השבת´ על פסק הלכתי של המכון הטכנולוגי להלכה, בנוגע לשימוש במכשירי מירס בשבת. על-פי הפסק, המתנדבים יכולים להשתמש במכשירים באמצעות... השיניים.

עכשיו, מתברר, כי הופעל לחץ כבד על הנהלת המכון הטכנולוגי על-ידי הנהלת מד"א. בנוסף, הנהלת מד"א לא הפנתה שאלה על עדיפות בשבת במירס או בביפר או במכשיר אחר אלא קבעו עובדה, שרק זה המכשיר ומה ההיתר להשתמש בזה. אך גם לדברי יו"ר המכון הרב לוי הלפרין זה פתרון של בדיעבד וודאי שעדיף מאוד להשתמש בביפר!

ל´כיכר השבת´ הגיע מכתב ההבהרה של המכון הטכנולוגי להלכה.