אאא

המפלגת הדתית "הבית היהודי" והמשרד לשירותי דת פועלים לקדם הצעת החלטה של "חוק הגיור", הנוגדת את ערכי ההלכה וזאת ללא כל תיאום עם הרבנות הראשית לישראל כפי שהבטיחו.

בישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון, תובא הצעת החלטה של "חוק הגיור" שיזם ח"כ אלעזר שטרן, לפיו יוכלו כל רבני הערים בישראל להקים הרכבי גיור.

בהצעת ההחלטה הודגש במפורש, שרבני הערים והרכבי בתי הדין שיוקמו לידם "יהיו בלתי תלויים בהחלטותיהם ההלכתיות זאת בשונה מבתי הדין המיוחדים לגיור אשר מונחים על ידי הרב הראשי לישראל".

מזה תקופה ארוכה, מנסה ח"כ אלעזר שטרן לגרום לפרצה חמורה ומסוכנת, וזאת בהרחבה אדירה של הרכבי הגיור המיוחדים, במתן אישור לכל רבני הערים בישראל להקים הרכבי גיור. מטרתו המוצהרת של החוק, כפי שהדבר גם בא לידי ביטוי בדברי ההסבר לחוק, כי הוא נועד "כדי להתמודד עם המצב בו מתגוררים במדינת ישראל מספר גדול של אזרחים זכאי חוק השבות שאינם נחשבים יהודים לפי ההלכה היהודית, אבל מרגישים חלק מהעם היהודי", ומשמעות הדבר, הכנסת גויים גמורים לכרם בית ישראל, לאור העובדה שגויים אלו אין בכוונתם לקבל עול תורה ומצוות בשלימות.

בתקופה האחרונה, נעשו ניסיונות כדי למנוע את הבאת החוק במתכונתו הנוכחית לאישור, וזאת עד לקבלת הסמכתם של הרבנים הראשיים לנוסח החוק, כך שיחייב את הרכבי בתי הדין החדשים, להיות כפופים לסמכות ההלכתית של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

סיעת "הבית היהודי" הודיעה כי לא תתמוך במתכונת זו, אולם אמש התברר כי לישיבת הממשלה הקרובה ביום ראשון, תובא הצעה שיזמה סיעה זו, ואשר נקבע בה באופן מפורש, שרבני הערים והרכבי בתי הדין שלהם, לא יהיו כפופים בשום צורה שהיא לרבנות הראשית.

כדי לעקוף את כל נושא הסמכות ההלכתית של הרבנות הראשית, יזמו אנשי "הבית היהודי" את נוסח הפשרה, לפיה "מותבי גיור המקומיים יפעלו על פי ההלכה היהודית ובמתן החלטותיהם ההלכתיות בענייני הגיור, אין על חברי מותב הגיור המקומי מרות אלא מרותה של ההלכה היהודית".

במידה ותתקבל הצעת חוק זו, הרי שכל ההרכבים הללו, לא יהיו כפופים לשום גורם רבני כלשהו. הרכבים אלו, גם יוכלו לעסוק בגיור קטינים. נוסח החוק גם מאפשר לנכרים לפתוח גיור לא רק במקום מגוריהם, אלא גם במקומות לימודיהם, וכן בכל עיר אשר תצורף למחוז.

ההרכבים הללו, גם יוסמכו לטפל בהנפקת תעודות המרה, וכן בכל השירותים הנלווים, כך שהם לא יזדקקו לשום שירות וסיוע מטעם הגורמים הרשמיים העוסקים כיום בכל נושא מערך הגיור, כך גם לא ברה"ר ובמוסדותיה.

בדברי הסבר נאמר עוד, כי לפי דו"ח מבקר המדינה, בישראל  מתגוררים כ-320,000 אזרחים שאינם נחשבים יהודים על פי ההלכה היהודית, ולפי ממצאי הדו"ח, בשנים 2007-2011 חלה ירידה ניכרת בכמות המתגיירים בהשוואה לשנים שדמו להן.

כדי להתמודד עם המצב בו מתגוררים במדינת ישראל מספר גדול של אזרחים זכאי חוק השבות שאינם נחשבים יהודים לפי ההלכה היהודית, אבל מרגישים חלק מהעם היהודי, יזם חבר הכנסת אלעזר שטרן הצעת חוק פרטית בעניין הגיור שועדה לצורך הקמת מותבי גיור מקומיים, על מנת שאותם אזרחים זכאי חוק השבות כאמור, יוכלו לפנות למותבי גיור מקומיים אלו לצורך גיורם.

בהמשך נאמר, כי "מטרת הצעת החוק, הינה להגדיל את מספר הגיורים של אותם אזרחים באמצעות אותם מותבי גיור מקומיים. אחת מהנחות המוצא של הצעת החוק היא כי יתכן שאזרחים שלא יהיו מעוניינים להתגייר באמצעות מערך הגיור ובתי הדין המיוחדים לגיור, יהיו מעוניינים דווקא לפנות למותבי הגיור המקומיים, מסיבות שונות".

ברבנות הראשית זועמים וגורמים בכירים ברבנות הראשית אומרים כי "הגיור הפך לבדיחה, במדינת ישראל ניאלץ להקים ספרי יוחסין, בתוך עשור לא יתחתנו יהודים אחד עם השני אף אחד לא יקבל ולא יסמוך על הגיורים הללו, הבית היהודי פועל בחוסר אחריות מוחלטת".

מהמשרד לשירותי דת נמסר בתגובה: "לא לחינם נאמר כבר שחצי אמת גרועה יותר משקר. כל מי שיראה את ההחלטה במלואה יבין שהדברים האמורים אינם מבוססים ואין להם אחיזה במציאות,.

עוד הוסיפו גורמים המקורבים לעניין כי "גם על פי החלטה זו כל גיור יובא לאישורו של הראש"ל".