אאא

בצעד נדיר, נאות גאב"ד ירושלים רבי טוביה וייס להתייחס לחילולי השבת בירושלים, בשיחה שהעניק לעיתונאי החרדי אורי רווח מהערוץ הראשון. "אני מקווה שלא יהיו הפגנות", אמר הגאב"ד וסייג: "אלא אם כן יהיה חילול שבת אז יהיה הפגנות".