אאא

התגובה החריפה ועד רבני אונגוואר בארה"ב שפורסמה ב'כיכר השבת', בה הכחישו מכל וכל את השמועות השקריות על גאב"ד אונגוואר רבי מנשה קליין ("מנשה הקטן"), עוררה הדים רבים בציבור החרדי.

השמועות טענו כי לכאורה הגאב"ד הסתבך בפרשת הלבנת הון ולכן "נתקע" בירושלים.

וכך נכתב בתגובת הועד: "היות ונתפרסם ע"י כמה אנשי בליעל, דברת שקר ובזיון כבוד התורה בענין כ"ק שר התורה, פוסק הדור, מרן גאב"ד אונגוואר שליט"א, שהפיצו כמה ענינים אשר אינם נכונים כלל, עלינו להודיע שאין שום מעצר לכ"ק מרן רבינו שליט"א להגיע לארה"ב, ואין שום תביעה מצד ממשלת ארה"ב נגד מרן שליט"א".

ורבני הוועד הוסיפו: "כידוע התיישבות כ"ק רבינו הגה"ק שליט"א בארה"ק, הוא נמשך כבר יותר מה' שנים, ה' יאריך ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים. ויסכר פי דוברי שקר ודוברי נבלה בישראל, ותרוממנה קרנות צדיק".

היום, חושף שליח חב"ד ורבה של קהילת אונגוואר (אוז'גאראד והגלילות) הרב מנחם-מענדל טייכמן עובדה מעניינת הקשורה לגאב"ד אונגוואר (שבמקורו מאונגוואר שבקרפטים).

"הגאב"ד גילה לי את אזנו בנימה אישית, כבר לפני קרוב לשנה, בעת ביקורי במעונו בארה"ב, אשר ברצונו ובתכניתו ממש בקרוב להעתיק ולגור בירושלים עיה"ק תובב"א... לא הייתי חושף ענין אישי זה מאישיות תורנית כזו ענקית, אלא שמשום כבוד תורתו שליט"א באתי כעת בשורות אלו.

"ויה"ר שיזכה לשנה טובה ומתוקה ויאריך ימים על ממלכתו בטוב ובנעימים עדי ביאת משי"צ אכי"ר".