אאא

מדוע מחמיר נגיד בנק ישראל סטנלי פישר עם תושבי ישראל יותר מאשר עם חבריהם ממעבר לים? זו השאלה העיקרית העולה מעיקרי המסמך שפירסם היום בנק ישראל תחת הכותרת "הלוואות לדיור בריבית משתנה" ובו עיקרי ההנחיות שהופצו לבנקים לאור הכרזות הנגיד בנושא בשבוע שעבר.

עיקרי המסמך, לפיו שיעור הריבית המשתנה במשכנתא יוגבל ל-33%, אינו חדש והופץ על ידי הנגיד בשנה שעברה. עם זאת, במסמך שהופץ מפורטים יוצאי הדופן שקבע בנק ישראל ובהן כל ההלוואות לדיור במטבע חוץ שניתנו לתושב חוץ.

מכאן, שאזרחים זרים הנוטלים הלוואות מבנקים ישראלים במט"ח יוכלו לקבוע באופן חופשי את שיעור הריבית המשתנה בהלוואה.

לצידם, מוחרגות מההחלטה על פי המסמך גם הלוואות גישור שתקופת הפירעון המקורית שלהן היא עד שלוש שנים וכן הלוואות לכל מטרה בסכום של עד 100 אלף שקלים - וזאת בתנאי שהבנק עצמו שומר על הפרש של פחות מ-33.3% בין סך ההלוואות לדיור בריבית משתנה לבין סך ההלוואות הכולל לדיור.