אאא

תג המחיר העיקרי של אנשי התג מחיר, הוא לא כלפי הערבים, אלא כלפי היהדות וכלפי עצמם. חלון הראווה העולמי החדש של היהדות, שהיא המרידה באומות בהתגלמותה. חילול השם הנובע מהתיימרות מעוותת לקידוש השם. משחקים באלוקים.

תג המחיר, משחית. משחית בעיקר את הציונות הדתית. משחית את בניה. סופו של התג מחיר להיות מופנה כלפי יהודים. גולם התג מחיר יקום עוד על יוצרו. והרי יש בין המתנחלים מי שכבר קרא להרג חיילים יהודים. השאר יהיה היסטוריה. הרי ממילא יאמרו לא ידענו. ידינו לא שפכו.

אין מי שטוען כי כל המתנחלים הם אנשי תג מחיר. חלילה. אך גם אין מי שיכחיש כי אנשי התג מחיר ונוער הגבעות הם גידוליו הלא מפוארים של מגזר זה. והרי לא מדובר על כמה בודדים, אלא על פלג לא מבוטל של קיצונים מבין המתנחלים המסכנים את קיומה של המדינה כולה ושל האומה היהודית. ניתן למנות ביניהם גם את לא מעט שוחרי העלייה להר הבית. גם הם סוג של אנשי תג מחיר.

אלו, אנשי התג מחיר, הם הזרוע המבצעת של האידיאולוגיה המתנחלת. אידיאולוגיה זו שחרתה על דגלה את עדיפות האדמה על האדם, ואת האובססיה לכיבוש כל חלקי ארץ ישראל, גם צור וצידון, במחיר מסירות נפשם של אלו המתנגדים לה. כיבוש הארץ דוחה בעיקר את החיים של אחרים, שהרי כופים על המצוות.

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'חדשות' ותישארו מעודכנים

העמדת מצוות יישוב הארץ לפי הפרשנות המתנחלת, כמצווה המרכזית בחיים הדתיים בארץ ישראל המתחדשת, בניגוד לדעתם של כל גדולי הדור, מיצבה, להבדיל, את האידיאולוגיה הדתית לאומית כהשתקפות ראי אידיאולוגית של הפלגים המוסלמים הקיצונים ביותר. כשם שאלו אינם מוכנים לויתור כלשהו על אדמתם בשם הדת, גם במחיר דמים מופלג, כך גם אלו. כשם שאלו אינם רואים בשלום כל ערך, גם אלו. לימוד התורה הפך להיות קרדום לארץ ישראל השלמה. כאלו, גם אלו.

סיפורם של המתנחלים כולם

זו הסיבה שבעצם סיפורם האמיתי של אנשי תג מחיר, הוא סיפורם של המתנחלים כולם. המטרה מקדשת את האמצעים. המחלוקת היא רק על האמצעים. כתובות נאצה על מסגדים והתנכלות מתמשכת לרכוש ערבי, הם בבחינת פצצה מתקתקת. אך מה איכפת להם? הרי בכך הם חפצים. כי בבית מדרשם של המתנחלים הם למדו, שקירובה של מלחמת גוג ומגוג הוא קירוב המשיח והוא המעשה המתחייב כהשתדלות הנדרשת לקירוב הגאולה. שהרי זה רצונו של האלוקים. ועל כך בא העונש הקולקטיבי בשואה - על הפסיביות הקולקטיבית, על כך שלא זרזנו אז את בוא המשיח. תג מחיר הוא בסך הכול תיקון השואה. כל זה לומדים צעירי התג מחיר בשקיקה. זה חזונם וזו תורתם.

פרשנות זו לתורת ישראל אינה גאולה, אלא צרה צרורה שכבר המיטה עלינו בהיסטוריה המתנחלת רבת השנים, דם יזע ודמעות. לא תרמו המתנחלים דבר, אלא זאת. אין להאשים בכך דווקא את אנשי התג מחיר. שהרי בסך הכול, הם תלמידיה המצטיינים של התורה המתנחלת. הם תמיד היו בניה, בשר מבשרה. הם בסך הכול רק חוד החנית, גיבורי התהילה.