אאא

ביתו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן הומה בכל יום במאות אנשים המגיעים לקבל את עצתו וברכתו בעניינים אישיים כמו גם עסקנים ואישי ציבור הבאים לקבל את הכרעותיו הציבוריות בענייני השעה.

"כיכר השבת" מביא לקט של דברי תורה וחיזוק כמו גם הכרעות שנאמרו על-ידי מרן הגראי"ל בשבוע האחרון.

לקראת חג השבועות - חג מתן תורתנו, התבטא מרן ראש הישיבה כי ל"כאורה יש דבר פלא שבזמן מתן תורה, שהיה רגע השיא של הבריאה, וכולם נתעלו ברוחניות כל כך, ומה אומר להם הקב"ה? "לא תגנוב" "לא תרצח" וכו', פלא גדול".

אלא תירץ מרן הגראי"ל כי "רצה הקב"ה ללמדנו שאפשר להיות גדול מאד, ומצד שני להיכשל בדברים חמורים...".

בכינוס לטובת קופת הצדקה "קופת העיר" שהתקיים במעונו של מרן פוסק הדור הגר"ש וואזנר אמר מרן ראש הישיבה: "מביאים רח"ל עגלה ערופה, אומרים ידינו לא שפכו את הדם הזה, למה, כי לא פטרנוהו בלי מזונות, כך כתוב בחז"ל. ברוך השם, אמר, קופת העיר נוסדה כדי שחלילה וחס... נוכל לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה".

"ישנם עניים, מאד הרבה עניים, בבני ברק כמדומה יש עניים יותר ממקומות אחרים, עשירים אין הרבה, אבל עניים ב"ה... הקב"ה יעזור, עשו את קופת העיר כדי למנוע.. כדי שלא ניכשל חלילה וחס, שאנשים לא יהי' להם מה שצריכים, אכילה, שתיה, לינה, והכל", הוסיף מרן ראש הישיבה.

"בזכות זה הקב"ה יעזור לכלל ישראל, וכל הרבנים שנמצאים כאן, יזכו לכל הדברים הנצרכים ברוחניות ובגשמיות", בירך מרן הגראי"ל.

בימים האחרונים הגיע לביתו של מרן ראש הישיבה אדם שקרה לו במשפחה דבר של צער גדול, ושאל באיזה ענין צריך להתחזק ולעשות חשבון הנפש. והשיב לו הגראי"ל שיתחזק בשמירת שבת, וביאר כי בוודאי אינו מדליק חשמל בשבת, אבל באיסור ברירה נכשלים מהר מאד, כגון להוציא עצם מהדג, וצריך לראות להיזהר בזה ביותר.

בתוך כך בימים אלו נכנס הרב זאב וולף מנהל סמינר וולף בבני ברק לשאול את ראש הישיבה בנוגע לבנות שמממנים להם את לימודיהם ממקורות מסוימים, ואותם המממנים רוצים שיעשו תואר מסוים, שלא עושים בסמינר על פי הוראת גדולי הדור אך שואל כי כיוון שאצל בנות אלו, זה יהיה הפסד ממון גדול, האם יש להתיר להם. והשיב מרן ראש הישיבה בלשון חד משמעית  - שלא להתיר להם, ואמר כי "הפסד ממון זה לא סיבה להתיר".