אאא

מצבו הבריאותי של פוסק הדור, מרן הגאון רבי יוסף שלום בן חיה מושא אלישיב, ממשיך לעורר דאגה בקרב הציבור החרדי בארץ ובתפוצות.

בשבועות האחרונים, חש הגרי"ש אלישיב חולשה מאוד גדולה, ומצבו יודע עליות ומורדו. בשל כך ממעט הרב לצאת מביתו לשיעורים ולתפילות המתקיימות בקרוואן הסמוך לביתו.

בשל חולשתו, השתתף הגרי"ש רק בחלק מתפילות ראש השנה - בתפילת 'מעריב' של הלילה הראשון, וכן בתפילת שחרית ומוסף, כאשר אף הקריא את התקיעות.

ביום השני של ראש השנה, נשאר הגרי"ש בביתו ולא ירד לתפילות, והתקיעות התקיימו בביתו. בשבת בבוקר, ירד לתפילת 'שחרית' בקרוואן ואף עלה לתורה.

לאור מצבו הבריאותי המדאיג ועל מנת לבדוק ממה נובעת החולשה וכיצד ניתן לטפל ברב, הוחלט אמש כי הגרי"ש יצא לסדרת בדיקות בבית החולים, אך עדיין לא הוחלט באיזה יום וכמה זמן יימשכו הבדיקות.

הבוקר (ראשון) מתפרסמת בביטאון 'יתד נאמן' מודעה מיוחדת בשמו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ובה בקשה מהציבור להרבות בתפילה עבור הגרי"ש אלישיב.

וזה לשון המודעה: "נתבקשנו לפרסם בשם ראש הישיבה הגאון הגדול הגראי"ל שטיינמן שליט"א כי עקב חולשתו ומצב בריאותו של רבנו הגדול מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א אשר זקוק לרחמי שמים מרובים.

"יתקיימו בכל היכלי התורה בישיבות הקדושות תפילת רבים ואמירת פרקי תהילים לפני תפילת מנחה לרפואתו השלימה של רבנו יוסף שלום בן חיה מושא שליט"א בתוך שאר חולי ישראל. והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים".