אאא

עוון זלזול בתלמידי חכמים: קובץ תורני שהובא לאחרונה למרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ובתוכו מובאים דברים מאחד הכותבים שנכתבו תוך זלזול חמור בפסק הלכה שיצא מתחת יד פוסק הדור מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל - גרר התבטאות חריפה מצידו של ראש הישיבה.

המקורבים סיפרו למרן ראש הישיבה בהקשר לכך, כי מרן שר התורה הגר״ח קנייבסקי התבטא ואמר כי על המוציא לאור של הקונטרס לקחת מנין, לעלות לציון מרן פוסק הדור זצ״ל ולבקש מחילה.

מרן הרב שטיינמן הזדעזע כששמע את הדברים, והתבטא בחריפות בשפת האידיש: "און אויב מען גייט נישט אליין צום קבר, ברייננגט מען איהם צום קבר... " ראש הישיבה חזר ואמר זאת בתרגום לשפת העברית "אם הוא לא הולך בעצמו לקבר, מביאים אותו לשם, כשכבר איננו יכול ללכת..."

 (צילום: פלאש 90)
ציונו של מרן הגר"יש אלישיב (צילום: פלאש 90)
הגדלה

בתוך כך, תלמידים ומקורביו למרן הרב שטיינמן מספרים כי גאב"ד מאקווא שאל בימים האחרונים את מרן ראש הישיבה "מפני מה זכה החפץ חיים שנתקבלו ספריו כ"כ כבר בחייו?", הגראי"ל השיב כי זכה לכך בזכות מידת ה"ענוה".

הגראי"ל שטיינמן ציין כי כי מובא בספרים שגם בדורו של מרן הבית יוסף היו 3 גדולי הדור שהיו ראויים לחבר את השולחן ערוך, וזכה לכך הבית יוסף מחמת ענוותנותו.

במענה לשאלה נוספת שהתקבלה בבית הגרא"יל בימים האחרונים השיב ראש הישיבה בנוגע לשאלה במה ניתן להתחזק לקראת השנה החדשה, ואמר כי על בני תורה שעיקר אומנותם בפה, להיזהר בעיקר ב-"לשמור על הפה שיהיה נקי מכל דיבור אסור. ובשבת להוסיף ולהיזהר מדברים מיותרים".