אאא

המערכה על כבוד התורה: מחר (שלישי) יתקיימו הבחירות לרשויות המקומיות בערי הארץ ובמפלגות החרדיות נערכים לכך בהתארגנות שיא במטות הפעולה.

הבוקר מפרסם עיתון "יתד נאמן" ביטאונה של תנועת 'דגל התורה' הליטאית את מכתביהם החריפים, שטרם נראו כמותם, של גדולי הדור מרנן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן ושר התורה הגר"ח קנייבסקי בעניין הבחירות וסמכות הנהגת זקני הדור.

מרן הגראי"ל מפרסם בכתב ידו את הנוסח החריף הבא: "בעניין הבחירות העומדין על הפרק, אבקש מבני הישיבות שלא יגררו בוויכוחים ובוודאי שלא לבוא לידי אלימות חלילה, כי אין זה דרכינו".

"ואין לנו לחוש מהשקרים שלהם ופיהם שווא בטענות שונות ומשונות", מוסיף ראש הישיבה נגד אנשי 'בני תורה', "וכל אחד יודע שתמיד הלכו היראים עם האמת ואין סיבה לפרוש מן הציבור".

"וחס ושלום לשתף פעולה עם אנשים שכוונתם להזיק או כוונות רעות אחרות, וה' ירחם על עמו ישראל וכולם ילכו בדרך האמת ונזכה כולנו לקדש שמו יתברך. הכו"ח בצער", מסיים מרן הגראי"ל את מכתבו החריג בעוצמת חריפותו נגד אנשי 'בני תורה'.

מרן הגר"ח קנייבסקי, מפרסם מכתב משלו שטרם נראה כמותו בעוצמת החריפות שבו נגד אנשי 'בני תורה'.

"חובה גמורה על כל מי שיש לו זכות הצבעה להצביע אך ורק לרשימת יהדות התורה שסימנה ג', כפי שמורה מרן הגראי"ל שליט"א ואסור להימנע מלהצביע בשום אופן, כי הנמנע ממעט בכבוד שמים", כותב הגר"ח בפתח מכתבו.

"הנה בשנים האחרונות", כותב הגר"ח ותוקף את אנשי הפלג הירושלמי, "קמו אנשים מתוכנו ריקים ופוחזים בעלי מחלוקת ומקהילים קהילות ברבים ופוערים פיהם לבלי חוק בכל הקדוש לנו, ומדברים סרה וזלזול על גאון ישראל קודש הקודשים, גדול דורנו מרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א, ומערערים על הנהגתו".

מרן שר התורה ממשיך ותוקף את אנשי 'בני תורה': "ובאמת שכל כוונתם ומזימתם לכפור במושג שגדולי הדור ינהיגו את הדור כפי שהיה ויהיה בכל הדורות, ומכריזים ואומרים אין לנו חלק בדוד ולא נחלה לנו בבן ישי איש לאוהליו ישראל הישר בעיניו יעשה".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

"ועתה הגדילו לעשות לפתוח מפלגה, אוי לנו שכך עלתה בימינו שכבוד התורה מושפלת עד שאול תחתית רח"ל וסופה מי ישורנה, איך נכניס אהבת תורה לדור הצעיר", כותב הגר"ח בכאב.

"והנה העולם אינו הפקר", מתריע מרן הגר"ח, "וכבר אמרו חז"ל כל המבזה תלמיד חכם אין לו חלק לעולם הבא אין רפואה למכתו, וצריך להתרחק מהם פן תספו בכל אשר להם ח"ו ולא לסייע בידם בשום אופן להיות שותף למבזי ת"ח ועל אחת כמה וכמה לא להצביע בעדם כי בנפשנו הדבר הזה ח"ו".

"וכל המצביע לרשימת ג' יתברך ברוחניות ובגשמיות בבני חיי ומזוני ונחת מצאצאיו", מברך הגר"ח קנייבסקי, "והשם יתברך ישפות שלום לנו ונזכה לקדש שם שמים ולגאולה האמיתית והשלימה במהרה בימינו".

מכתביהם הברורים והמפורשים של מנהיגי הדור, צפויים להשליך בצורה ברורה על הבחירות כאשר רבבות עמך בית ישראל הסרים למרותם, ימהרו לפעול על פיהם ובודדים יעיזו להמרות את פיהם.