אאא

בסוף השבוע הקרוב, צפויים הפלסטינים לבקש מהאו"ם להכריז על הקמת מדינה פלסטינית. ישראל נערכת למספר תרחישים אפשריים והחששות מפני ההשלכות של ההכרזה הצפוייה גוברים, זאת במקביל לבידודה של ישראל בזירה המדינית בעולם.

בעקבות כך, נכנס רבה של העיר מודיעין עילית, הגאון רבי מאיר קסלר למעונו של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן בבני-ברק, ושאלה בפיו.

"מה עלינו לעשות בעת הזאת ששונאינו חורשים עלינו רעה חס וחלילה", תהה הרב קסלר בפני ראש הישיבה, וביקש עצה במה להתחזק וכיצד לנהוג.

ראש הישיבה השיב כי על הציבור להרבות בתפילה ובתחנונים, ולהתחזק כבר בימים הללו ולא להמתין עד שחלילה יקרה משהו.

הגראי"ל שטיינמן הוסיף ואמר לרב העיר כי יש לפרסם את הדברים ברבים, בשל החשש להסלמה ועל-מנת שהציבור כולו יתחזק.

בעקבות כך, הופץ במהלך הימים האחרונים מכתב מיוחד מהרב קסלר, בו הוא מפרט את תשובתו של הגראי"ל שטיינמן, תחת הכותרת "אבינו מלכנו הפר עצת אויבנו".

לאחר פירוט השאלה, מצטט הרב קסלר: "ותשובתו: כתוב בחז"ל 'לעולם יקדים תפילה לצרה', משמע שתפילה קודם הצרה מועילה מאוד, ולכן על כל אחד ואחד להרבות בתפילה, ולומר כל יום פרקי תהילים - פ"ג, ק"ל, ומזמור כ' - 'יענך ה' בעת צרה', ויבקש ויתפלל על ישועת הכלל והפרט".

הדברים עוררו רושם רב על תושבי העיר שקיבלו על עצמם להתחזק בתפילה ולהרבות בתחנונים, בטרם תתרגש עלינו הצרה חלילה.

לפניות לכתב: chaim@kikar.net