אאא

"חייבים להתחזק, יש גזירה חמורה בשמיים", כך אמר בימים האחרונים מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, למשגיח בישיבה חשובה בבני-ברק, שתהה לפשר הניסיונות איתם נאלצים בחורי הישיבות להתמודד.

‫בתחילת השבוע, נכנס אחד המשגיחים המפורסמים בבני-ברק למעונו של ראש הישיבה, ברחוב חזון איש 5, ובפיו שאלה. "בגמרא כתוב, 'ואת הצפוני ירחיק מעליכם' זה היצר הרע שטמון בלבו של כל אדם ואדם".

"בעבר", המשיך המשגיח ואמר, "בחור שהיה רוצה לראות סרט ולחטוא, היה צריך לצאת מהישיבה, וללכת לקולנוע, או לחילופין כל דבר תועבה אחר, היה צריך ללכת למקום התועבה, ואנו כצוות הישיבה היה קל לבדוק אחר הבחורים הללו".

"ואילו היום, בעידן הסמארטפונים, "הצפוני" - היצר הרע, צפון לא בלבם של הבחורים אלא נמצא ממש בכיס של כל אחד ואחד, והחטאים קרובים מתמיד. עשרות שנים אני משגיח, ואיני זוכר כזו רמה של קלות ונוחות של היצר הרע להשפיע על הבחורים, וידינו קצרה מלהושיע. מדוע כך הם הדברים?", תהה המשגיח.

 ראש הישיבה, חשב קמעא והשיב כי "דרכם של גוססים הוא להתחזק בעת הפרפורי גסיסה יתר מדרכם ומכוחותיהם הרגילים. כך גם השטן, מרגיש ויודע שסופו קרוב, ולכן נלחם מעל ליכולתו לבצר את מעמדו, ולהשפיע. הדרך שלו נעשית קלה שבעתיים, באמצעות כל המכשירים הללו".

לאחר צאתו של המשגיח, תהה ‫אחד מבני הבית, בפני ראש הישיבה, האם כוונתו כי 'הסוף קרוב', הם בשל האיומים הנשמעים חדשות לבקרים מפי המנהיגים המטורפים באיראן.

ראש הישיבה התמהמה בתשובתו, ובן הבית המשיך ואמר, "לכאורה אין לנו ממה לחשוש, כי הם יודעים שישראל חזקה, ומסוגלת להשיב להם כגמולם, לכן כל ההצהרות של המשוגעים שם, אין בהם כדי להפחיד אותנו".

• עשו לייק לעמוד הפייסבוק של 'כיכר השבת' ותישארו מעודכנים

 הגראי"ל שטיינמן, דחה את הדברים הללו בתוקף ואמר: "המן הרשע בשעתו, איים להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים ביום אחד. מרדכי היהודי, שמע זאת ונחרד. כינס את כל היהודים לתפילה ואת הילדים ללימוד עשירית האיפה.

"בתקופת השואה", המשיך ראש הישיבה ואמר, "היטלר איים להשמיד את העם היהודי, וגם אז היו מי שחשבו לא להתייחס לדבריו מאחר וגם הם טענו כי מדובר במשוגע ומטורף, אך הגאון רבי אלחנן וסרמן הי"ד כינס את תלמידיו והבהיר להם כי חייבים להתחזק מול האיומים. רבי אלחנן הביא בפני תלמידיו את הסיפור עם המן הרשע, ושאל לכאורה למה מרדכי פחד, גם אז היה אפשר לומר שמדובר במשוגע שמאיים ואין מה לפחד.

"אלא הסביר רבי אלחנן וסרמן הי"ד, שמרדכי הבין כי אם המן מאיים כך, אות הוא שישנה גזירה חמורה בשמים לכלות את העם היהודי, ויש סיכוי שהמן הוא זה שיבצע אותה, ולכן הוא פעל לבטלה. רבי אלחנן הוסיף ואמר לתלמידיו שכך גם אצלם, האיומים של היטלר מגיעים היות וישנה גזירה חמורה בשמים, ועל כולם להתחזק בכדי לבטלה. לעומת נס פורים שהיה בתקופת המן הרשע, בתקופת רבי אלחנן, זה היה מאוחר, והוא נספה יחד עם תלמידיו".

לסיום, הוסיף ראש הישיבה ואמר: "עצם הדבר, שיש מי שמאיים עלינו, גם אם מדובר במטורף שמאיים, זהו סימן ברור מהשמיים, כי ישנה גזירה להשמיד את ישראל. חייבים להתחזק, בכדי לבטלה".