אאא

הערב נערך בבני ברק מעמד מיוחד של רשת הכוללים "אורחות תורה", בו סוימו מסכתות ביצה ומגילה שנלמדו בזמן החורף האחרון בישיבות וכוללי "אורחות תורה".

המעמד נערך בחדר האוכל של הישיבה ברחוב שלמה המלך בבני ברק בהשתתפות מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, ראשי ורבני הישיבה, וכן מאות אברכים.

במרכז המעמד, נשא דברים הרב שטיינמן, ודיבר בחריפות כנגד קיום חתונות ושמחות מפוארות ומנקרות עיניים, הרב תלה את העובדה שיש אברכים רבים ללא ילדים - בקיום הנוהג הפסול עליו דיבר.

"יש אברכים שאין להם ילדים," אמר הגראי"ל למשתתפים, והמשיך: "צריך לדעת, אנשים מתחתנים עושים חתונה גדולה, קונים דירה יפה, זה עין הרע וזה גורם שלא יהיו ילדים".

הגראי"ל סמך את דבריו על המקורות ואמר: "מצינו כבר אצל רחל שהייתה עקרה, והכתוב אומר "וירא ה' כי שנואה לאה ויפתח רחמה ורחל עקרה". רואים שבגלל הצרות עין והקנאה נמנע מרחל אמנו פרי בטן". סיים הרב שטיינמן את דבריו.