אאא

מרן הגראי״ל שטיינמן בהתבטאות נדירה המרמזת כנגד קיום הפגנות נגד השלטונות. בימים האחרונים אמר למקורביו כי אדם המתפלל מוכיח כי הינו שבור ואילו אדם המפגין מצהיר כביכול אני אדם חזק.

לדברי המקורבים הדבר מלמד על שיטתו הסדורה כי המאבק הפומבי שעלול לעיתים אף לגלוש לידי אלימות מזיק יותר מאשר מועיל וכי דרך ההתמודדות הנכונה הינה ע״י תפילה ותחנונים לבורא עולם שיסיר את הגזירות ויבטל מחשבתם של שונאי הדת.

כזכור בשבוע שעבר התקיימה הפגנת הרבבות ביוזמת העדה החרדית ובהשתתפותו של מרן הגר״ש אוירבך כשעצרת הרבבות לא סוקרה בעיתון הבית של תנועת דגל התורה בשל העובדה שמרן ראש הישיבה הגראיל שטיינמן שליט״א מתנגד לקיום הפגנות בעת הזאת כנגד הממשלה.

יצויין כי בערב ר״ח סיוון האחרון קרא הגראי"ל לקיים יום תפילה עולמי כנגד גזירות הגיוס והחשש לפגיעה במעמדם של בני הישיבות

"יצר של עריות לא בטיל יצר של עבודה זרה בטיל"

בתוך כך נשאל בשבוע האחרון מרן הגראי"ל ע״י יהודי תושב חו״ל שאלה מעניינת: הוא סיפר לראש הישיבה כי הדרך מביתו לבית הכנסת עוברת או דרך רחוב המלא בבתי תיפלה וכנסיות, או דרך רחוב אחר המלא בפריצות ושאלתו האם להעדיף את ההליכה דרך בתי התיפלה או הדרך השניה?

השיב לו הגראי"ל כי עדיף ללכת דרך רחוב בו הכנסיות משום שיצרא דעבודה זרה בטיל ע״י אנשי כנסת הגדולה ומאידך יצרא דעריות לא בטיל.