אאא

ימי סליחות: הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי, חבר מועצת גדולי התורה וראש ישיבת "עטרת ישראל", מסר אמש (שני) שיחת חיזוק בהיכל "עטרת שלמה" במודיעין עילית לקראת יום כיפור.

בדבריו, עורר על מעלות הימים הנוראים וההכנות המעשיות כיצד להתעלות בימים אלו, וכן התייחס לרדיפה הנוראה על עולם התורה והישיבות הקדושות ואמר כי "מה יציל אותנו מהצרה של הגזירה הנוראה? מה שהציל את דוד המלך ע"ה, מ'בקרוב עלי מרעים', והיינו 'בזאת אני בוטח'".

בשלב זה האריך לבאר בשלושה ביאורים את הפירוש המעשי של "בזאת אני בוטח".

"הראשון, "בזאת" היינו התורה, שנאמר "וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל". אך יותר נראה למעשה הוא הפירוש השני: "בזאת" הוא הפסוק שמונח לפני, "שבתי בבית ד' כל ימי חיי" (אבן עזרה, מלבי"ם) עלינו לקבל על עצמינו לא לעזוב את העמל והשטייגען שבבית המדרש לעולם, וזהו ה"שבתי בבית ד'", אמר הרב אזרחי.

הרב אזרחי המשיך ואמר: "הפירוש השלישי הוא "ד' מעוז חיי ממי אפחד" (רש"י). אלו שלושה דברים שנקבל אותם על עצמנו ואז נוכל כבר לצאת מעכשיו במחול מנצחים ולשורר אשירה לד' כי גמל עלי".