אאא

איסור העלייה להר הבית: חבר מועצת חכמי התורה הגאון רבי דוד יוסף פנה הבוקר (ראשון) במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו בו הוא מבקש ממנו לסגור את הר הבית בפני מתפללים יהודים אותם הוא מכנה "תמהונים וקיצוניים" ושתפילותיהם תועבה.

במכתב חריף שכותב הגר"ד יוסף לראש הממשלה נתניהו הוא מתייחס לנושא וכותב כי כל גדולי ישראל ובראשם אביו מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף זצוק"ל פסקו כי "הכניסה להר הבית בזמננו יש בה איסור 'כרת' מן התורה, לשם השוואה הנכנס להר הבית הרי הוא כמי שאוכל ביום כיפור".

"גדולי הדור האחרון, ובכללם הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל, הרב הראשי לארץ ישראל, פרסמו את דעתם שאסור חמור הוא להיכנס להר הבית בזמן הזה", כותב הרב דוד במכתבו.

באשר לאלו שעולים להר הבית להתפלל כותב הגר"ד יוסף לנתניהו: "כניסה להר הבית לצורך 'תפילה' כביכול, אסורה על פי ההלכה, והמתפלל שם תפילתו תועבה, ואין זה מברך את ה' אלא מנאץ, וגדול עוונו מנשוא".

"לאור האמור לעיל", כותב הרב יוסף: "הנני פונה אליך בדרישה לסגור את הכניסה לכל שטח הר הבית בפני יהודים מבקרים, ואל תלך שולל אחר מיעוט קטן תמהוני וקיצוני, שבכל מיני טענות 'משיחיות' משתמשים בשם ההלכה לשווא, ויצרם הרע מחפש להם היתרים מדומים".

על העולים להר הבית כותב הגר"ד יוסף שהם: "גורמים לנזק עצום לעם היושב בציון ומתגרים באומות העולם, ומביאים לידי שנאה כלפינו, ומעשיהם משמשמים כתירוץ בידי שונאי ישראל לתת חרב בידם להורגנו ולבצע בנו רציחות ופיגועים, ולהסית את כל העולם נגדנו".

הגר"ד יוסף התייחס במכתב לנתניהו לטענות כי סגירת ההר תחשב לוויתור על המקום: "כמובן שעלינו לומר באופן ברור שאין בסגירת שטח הר הבית משום הצהרה של ויתור על זכותנו במקום קדוש זה, ואדרבה איסור הכניסה אל שטח הר הבית היא מחמת עוצם קדושת המקום, שהיא עולה על כל קדושה".

בסיום המכתב כותב הגר"ד יוסף לנתניהו כי "ברצוני להדגיש שבדעתי זו שותפים כל חברי מועצת חכמי התורה וחברי מועצת גדולי התורה, ומועצת הרבנות הראשית לישראל, ולפי דרישת מועצת הרבנות הראשית לישראל לאחר מלחמת ששת הימים נתלה שלט גדול מעל הכניסה להר הבית שאסור בהחלט להיכנס להר הבית".

"בוודאי שלאור המצב שנוצר, שהכניסה לשטח הר הבית גורמת לשנאת ישראל, עלינו להודיע בפני כל העולם על סגירת שטח הר הבית בפני מבקרים יהודים, וקל וחומר שעלינו לאסור 'תפילת' יהודים בשטח הר הבית, ואם תעשה כן שכרך יהיה כפול מאת ה' יתברך", כותב הגר"ד יוסף לסיום.