אאא

התפילות לשלומם של שלושת הצעירים שנחטפו נמשכות בכל רחבי הארץ כאשר בהיכלי הישיבות ובמוסדות החינוך אומרים פרקי תהילים לשובם בשלום לביתם.

גם בקרב גדולי ישראל שורר צער רב נוכח האירוע הקשה כשהם מבקשים מכלל הציבור להתחזק בתורה ויראת שמיים לזכותם  של הנעדרים.

הרב משה יהודה שניידר, החברותא של מרן ראש הישיבה הגאון רבי אהרון לייב שטיינמן, מתאר הבוקר את תחושותיו הקשות של מרן לנוכח המקרה הנורא.

לדבריו, "ראש הישיבה נאנח קשות בכל פעם שמזכירים בפניו את סיפור החטיפה תוך שהוא מתפלל עליהם שיחזרו בשלום".

בתוך כך סיפר למרן הגראי"ל, נכדו הרב גדלי'ה הוניגסברג על כך שלאחר החטיפה בא אחד למרן שר התורה הגר"ח קניבסקי וביקש ממנו שיעשה גורל הגר"א על מנת לדעת את מצבם של הנערים והיכן הם נמצאים, כשלדבריו בכך לא יצטרכו החיילים לסכן את עצמם בחיפוש אחריהם מה שיחסוך במשאבים ובסיכון חיים אדם.

השיב לו מרן שר התורה: "לעשות גורל הגר"א צריך אחד שיש לו רוח הקודש, תלך אצל מרן ראש הישיבה שליט"א שיעשה את זה".

כששמע זאת מרן ראש הישיבה הגיב על כך בחיוך מתוך ענוותנותו ותהה: "לי יש רוח הקודש?!".

"ולגופו של עניין", השיב מרן הגראי"ל: "וכי למה יש עגונות, הרי  יעשו גורל הגר"א ולא יהיו עגונות? אלא משמע שלא הכל יכולים...".

מרן הגראי"ל סיים ואמר כי עלינו להתפלל שה' יעזור שיחזרו בשלום.