אאא

הגר"ח קנייבסקי נגד שעוני יד: מידי תקופה מעורר מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי את הציבור הרחב ובפרט את ההמונים המשחרים לפיתוח בקבלת עצה וברכה בדברים הטעונים חיזוק.

מרן שר התורה נוהג לברך רבים מהפונים אליו כשהוא מבקש מהם לקבל על עצמם קבלה מסויימת ברוחניות, לדוגמא: לגדל זקן, פאות, וכדומה.

בימים האחרונים, מרבה מרן הגר"ח קנייבסקי להורות לבאים אליו שלא לענוד שעון יד משום איסור "לא ילבש". כאשר מרן מדגיש כי גם מרן החזון איש וגם אביו מרן הסייפלער זצ״ל לא ענדו שעון יד בגלל האיסור שבדבר.

יצויין, כי תלמידים ותיקים של מרן הגר״ח מסבירים כי מדובר בדעתו הידועה מזה שנים רבות, אולם כעת הוא מדגיש זאת שוב ושוב בפני הבאים להתברך.

ל'כיכר השבת' נודע, כי אחד המקורבים למרן הגר"ח, הראה לו ביום שישי האחרון תמונות בהם נראים גדולי הדור הקודם הרב שך זצ״ל והגרי"ש אלישיב זצ״ל, כשהם עונדים שעון יד, מרן הגר"ח השיב כי גם הוא ענד בעבר שעון, עד ששמע עדות נאמנה ממרן החזון איש כי הדבר אסור.