אאא

השתדלו והרבו תחינה. בדקות אלו פונה שר התורה מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א מביתו שברחוב רשב"ם בב"ב אל בית-החולים "מעייני הישועה" בבני-ברק.

מקורבים לבית הרב ששוחחו בדקות האחרונות עם 'כיכר השבת' מרגיעים את הציבור ואומרים כי "ישנו חשש לדלקת שושנה ברגלו של מרן ובשל החום הגבוה הוחלט לפנותו לבדיקות בבית-החולים". 

הגר"ח פונה על-ידי אמבולנס של ארגון החסד "עזרה למרפא".

הציבור נקרא להתפלל לרפואת רבי שמריהו יוסף חיים בן פאשה מרים לרפו"ש.