אאא

אחת התמונות הייחודיות במטוסים היוצאים ומגיעים לישראל היא מנייני תפילה במעברים, שגורמים מדי פעם לחיכוכים בין הנוסעים. אלא שכעת זוכה ציבור המטיילים לתמיכה מכיוון מפתיע הגאון רבי יוסף שלום אלישיב.

הרב אלישיב קבע כי על החרדים להתחשב ביתר הנוסעים, ופסק כי אם הדבר מפריע להם אין לערוך תפילה במניין במעבר המטוס. על פי פסיקת הרב, גם אם המניין מפריע רק לנוסע אחד - יש להתחשב בו.

פסק ההלכה מפורסם בספר חדש "פניני תפילה – משולחו של מרן רבנו הגאון רבי יוסף שלום אלישיב‭,"‬ שחיבר מקורבו הרב בן ציון קוק.

הספר כולל אוסף נדיר של שאלות ותשובות בענייני תפילה משיחות שניהל הרב קוק עם הרב אלישיב בעשרים השנים האחרונות.

הרב אלישיב מצוטט כמי שפסק כי המעבר "זה עניין זכות של שאר הנוסעים. אם זה מפריע, אין לעשות מניין אלא אם כן הם מתפשרים‭."‬ גם כשהרב קוק שואל: "אפילו כשיש רק אחד שמתנגד‭"?‬ הרב אלישיב משיב: "מה פירוש אחד? הרי גם לאחד יש זכות לעבור שם, אי-אפשר להפקיע לו את זכותו‭."‬