אאא

דרמה הערב בשיעורו הקבוע של מרן הגרי"ש אלישיב שליט"א. שני אברכים "עדים" בחתונה שנערכת בשעות אלו, הגיעו עם הכתובה היישר לשיעורו של הגרי"ש, ובפיהם שאלה על כשרות הכתובה.

מסתבר כי בעת כתיבת הכתובה נעשתה טעות בכתיבת השם. אות י' נוספת שנוספה בטעות לשם "ישעיהו" גרמה לתיקון מאולתר ולחתימה נוספת. אלא שה'עדים' לא היו רגועים מהאלתור ומ"ההיתרים המקומיים", והחליטו לסור לשאול את פי מרן הגרי"ש אלישיב.

לאחר שהמתינו בסבלנות לסיומו של השיעור, שמע הגרי"ש את שאלתם, כשמסביב מקשיבים בדריכות משתתפי השיעור, ופסק לאלתר "הכתובה פסולה, לכו להכין חדשה".