אאא

הגרי"ש אלישיב, הגר"ש וואזנר, הגר"ח קנייבסקי והגר"נ קרליץ, פרסמו הבוקר פסק הלכה האוסר באופן מוחלט את השימוש במעלית שבת.

"הדבר נוגע לאיסור חמור של חילול שבת ממש", כך לדברי הרבנים. בפסק נאמר: "הנה הובאה לפנינו חוות דעת טכנית בכתב ובעל פה של טכנאי ומהנדסי מעליות מומחים ומוסמכים, ונתברר לנו שעל ידי השימוש במעליות אלו – בין בעליה בין בירידה – נוצרות הפעלות ישירות הנוגעות לעשיית מלאכה דאורייתא, ואין לסמוך על שום מכון וכדומה המכשירים דברים אלו".

סמוך לחתימתו של הגרי"ש אלישיב הוא הוסיף בכתב ידו: "בעניין מעליות שבת, גם לדעתי אין להשתמש בזה בשבת, בין בעליה בין בירידה".

ראש מכון צומ"ת להלכה וטכנולוגיה, הרב ישראל רוזן, אמר בתגובה: "יש חשיבות עליונה על פי הלכה לשמוע את הצד השני, ובעניין זה יש בהחלט צד שני. הפסיקה מחויבת להיות מנומקת, ולצערי פסק זה אינו מנומק".

"המחלוקת המסורתית קיימת בעיקר בירידה במעלית, אז יש חשש שמשקל הנוסעים משפיע על המהירות", אומר רוזן ומוסיף כי "השימוש שנעשה על ידי החרדים עצמם בחשמל, הוא מורכב ובעייתי הרבה יותר מבחינה הלכתית".

ראש מכון צומ"ת הדגיש כי הוא הסתמך על פסקי הגרש"ז אוירבעך זצוק"ל ותלמידיו, והוסיף כי ככל הידוע לו לא חלו שינויים עקרוניים בתקופה האחרונה ביחס למעליות שבת.