אאא

כעת זה כמעט רק העדה החרדית ותו לא. הציבור הליטאי בעיר לא יצטרף להפנות השבת שמתכננת העדה החרדית. הרב שפירא שליח הגאב"ד הגרי"ט וייס שנכנס היום לבית בחנן 10 ביקש את חתימת מרן הגרי"ש אלישיב על ה´קול קורא´ לצאת להפגנה השבת, נענה בסירוב מנומס.

גם כשניסה השליח ללחוץ על מרן הגרי"ש בנימוק "אבל חייבים למחות על חילול שבת", הפטיר מרן הגרי"ש "בוודאי שצריך למחות על חילול שבת" והמשיך בסירובו לחתום.

האם משמעות הדברים היא כי לשיטת מרן הגרי"ש ניתן לצאת בחובת מחאה גם ללא הפגנה? או שמא הפגנה איננה מחאה...