אאא

הדיווחים על כוונתו של הגר"י אפרתי לפרוץ את גבולות 'כשרות למהדרין', ולצרף לסל הכשריו גם השגחה על עופות, קיימים בשוק מזה זמן רב, אלא שהגר"י אפרתי עצמו, מקפיד להכחישם לחלוטין מכל וכל.

אלא שהכחשות לחוד, ומציאות בשטח לחוד. היום נצפה במפתיע הגר"י אפרתי בסיור מיוחד. לא, אין המדובר בסיור בשדה או במכון חקלאי כלשהוא. הסיור הזה התקיים ב... משחטת 'עוף הבירה' שבמישור אדומים.

משמעות פתיחתה של מחלקת כשרות לעופות על ידי 'כשרות למהדרין', הינה הכרזת מלחמה רשמית כמעט על 'שארית ישראל', זו הנתמכת כידוע על ידי הגרי"ש אלישיב. אולם גם על ההכשר החסידי החדש, בו שותפה גם בעלז ומערכת הכשרות שלה 'מחזיקי הדת', זו המשתפת פעולה עד כה, עם 'כשרות למהדרין'.

במשרדי 'כשרות למהדרין' בראשות הגר"י אפרתי ממשיכים להכחיש: "הגר"י אפרתי נוהג לבקר לא אחת באתרים ובמפעלים שומרי כשרות, תוך עידוד חיזוק גדרי הכשרות".

ומה הקשר בין מערכת הכשרות העוסקת בעיקר בירקות, לבין סיור במשחטת עופות?הנה התשובה האישית: "הגר"י אפרתי נענה לפניית בעלי המפעל וסייר במקום כביקור אישי".