אאא

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, נשא דברים נרגשים בעצרת הענק בישיבת "אור החיים", בה השתתפו אלפים בתפילה וזעקה לרפואת מרן פוסק הדור רבי חיים עובדיה יוסף בן גורג'יה.

בדבריו, הראשון לציון העלה זיכרונות מלפני עשרות שנים מבית אביו, כיצד היה יושב כל הזמן ועוסק בתורה בימי חול המועד ולא מש לרגע אחד מספרי הלימוד.

"כשאנחנו רואים את המסירות נפש של הרב לציבור הספרדי, שהרים את הקרן שלנו, הספרדים", אמר הגר"י יוסף, "רואים אותו במצב כזה בבית החולים, איך אנחנו נהיה אדישים? איך לא נקרע את השמים בבכיות ובתחנונים לקב"ה שישאיר לנו אותו עוד רבות בשנים".

הרב יצחק יוסף סיפר לציבור כי "דיברתי עם אחד הפרופסורים הגדולים ב'הדסה', אמרתי לו: 'תגיד לי את האמת, מה המצב'. אז הוא אמר לי, 'לפי הסטטיסיטקיה הרפואית, קשה מאוד, רובם לא יוצאים מזה, אבל אצלכם הדתיים אני לא יודע סטטיסטיקות, אצלכם יש תפילות, אני לא יודע מה יקרה'".

"רבותיי", הוסיף הראשון לציון בתחינה, "זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים להיתלות בו, התפילות שלכם, של כל עם ישראל, הקבלות שלכם. אל אחד יתפלל ויזעק".

"כמה הוא מסר את הנפש בשבילנו, הגיע הזמן שנמסור כולנו, כל אחד ואחד יקרע את השמים, יתפלל בבכיות, לא להיות אדישים, הקב"ה יגזור עליו חיים טובים וארוכים, שנזכה כולנו ליהנות מאור תורתו", סיים הגר"י יוסף.

צפו בדבריו המלאים של הראשל"צ.