אאא

הבחירות לרשויות המקומיות: הראשל"צ רבי יצחק יוסף מתנער ממפלגת 'אחדות בתכלית' בראשות הגאון רבי יצחק ברדה.

במסגרת הבחירות לרשויות המקומיות מתמודדת מפלגת 'אחדות בתכלית' בעיר אשקלון, בראשותו של הרב יצחק ברדה. במסגרת הקמפיין של המפלגה פורסמה תמונתו של הראשל"צ הגר"י יוסף עם הרב ברדה ולוגו המפלגה, מה שנראה כביכול כתמיכת הרב יוסף במפלגה.

הבוקר (שישי) נודע הדבר לגר"י יוסף, וזה הוציא הודה בה הוא מודיע כי הוא מתנער מהמפלגה וכי אין לו קשר אליה.

בהודעה שהוציא הרב נכתב: "הבהרה. נודע לי כי בעיר אשקלון יש מפלגה בשם 'אחדות בתכלית', אשר עושה שימוש בשמי ובתמונתי באמצעות פרסומים אשר נועדו לקדם את קמפיין הבחירות שלה.

"הריני להבהיר בזאת כי הפרסומים הנ"ל בשקר יסודם ואין לי כל קשר למפלגה זו ולעומדים בראשה ולכן אין להסתמך על הפרסומים הנ"ל".

תגובת ״אחדות בתכלית":

התמונה אינה משמשת לקמפיין הבחירות וכי רק להידור הסוכה כמנהג ישראל לקיים והיו עיניך רואות את מוריך, והכוונה לכבד את הראש"ל ברבים לפי שידענו שכבוד נשיא התנועה (ולא ראש התנועה כמו שכתבתם) הרב יצחק ברדא מכבד את הרב יוסף. וגם אין בתמונה שום קריאה להצביע ל״אחדות בתכלית״ ותמיכת הראשל״צ הגר״י יוסף ובייחוד שאין אנחנו צריכים לה.

הרינו להבהיר כי מעולם לא נעשה ולא יעשה הדבר על מנת לגייס קולות חלילה.