אאא

אבל בעולם התורה: לפני דקות ספורות התקבלה הבשורה המרה מבית החולים שערי צדק, על עלייתו לגנזי מרומים של הגאון ר´ מיכל יהודה לפקוביץ זכר צדיק לברכה, לאחר כמה ימיםפ בהם נאבק על חייו.

מרן ראש הישיבה הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ  נולד בכסלו שנת תרע"ד— לפני 97 שנים לאביו רבי משה דוד שהיה כבר למעלה מגיל 70 כשנולד בוולוזין.

שימש ביחד עם מרו הגראיל שטיינמן כראש ישיבת פונוביז לצעירים בב"ב  והיה חבר במועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה נחשב בקרב הציבור לאחד מגדולי הדור בימי בחרותו למד אצל הרב שלמה היימן זצ"ל  שהיה ראש ישיבת רמיילס שבליטא.

בשנת 1936 עלה עם משפחתו ארצה הודות לאישורים מיוחדים שהשיג אחיו הגדול אריה לייב, כאן בישראל שקע על תלמודו בישיבת חברון בה נודע כאחד מהמצויינים שבחבורה. יצק מים על ידיהם של גדולי וענקי הדור מרן החזון איש זצ"ל והגאון רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל לאחר נישואיו התמנה לכהן כמגיד שיעור בישיבת תפארת ציון, שבראשה עמד חותנו, הרב אברהם יצחק גרשונוביץ. באותה עת למד אצלו שר התורה מרן הגר"ח קנייבסקי שרואה עד היום ברב ליפקוביץ את מורו ורבו. .

לאחר מכן מונה כראש ישיבת פוניבז´ לצעירים, כשבמהלך השנים לומדים אצלו כל גדולי הדור של ימינו, הרב ליפקוביץ מסר עד סוף שנת תשס"ט שיעור יומי בישיבה זו. לאחר מכן הפסיק בשל חולשתו, אך ממשיך למסור שיעור בהלכה ושיחות בישיבה וכן שיעורים למבוגרים.

אחד משיעוריו המיוחדים מתקיים מידי שבוע אצל משפחת שכטר בב"ב ומיועד לבעלי בתים השקיע רבות בחינוך ונשא תמידים כסדרן שיחות מוסר נוקבות בפני הבחורים בהם הדריך את דרך ההשקפה הטהורה. כאב מאוד את השתלטות הציונות והעולם החילוני על עולם התורה ואיומיהן בהתערבות בחינוך הטהור ובעצירת תקציבים ועמד כחומה בצורה על שמירת הגדרות של החינוך החרדי ללא כניעה וללא פשרות.

ספריו: מנחת יהודה - על מסכתות הש"ס אמרי דעת - שיחות ומכתבים דרכי החיים - הדרכות בדרכי החיים של תורה ויסודות החינוך בימינו בנו הרב משה דוד ליפקוביץ, חתנו של הרב מרדכי זליבנסקי  משמש משגיח  של ישיבת באר יעקב ור"מ בישיבת בית דוד ורב בית הכנסת היכל משה בב"ב.

בנו הרב אברהם יצחק ליפקוביץ, חתנו של הרב בן ציון פלמן (מרבני בני ברק), משמש כר"מ בישיבת בית מדרש עליון. חתנו הרב בנימין קורלנדסקי זצ"ל שימש כר"מ בישיבת פוניבז´ לצעירים חתנו הרב בנימין אלישיב, בנו של מרן הגרי"ש אלישיב חתנו הרב משה אליהו שוורץ משמש כר"מ בישיבת מאור יצחק - חמד.

בשעות הקרובות יוחלט על מועד וסדרי ההלוייה.