אאא

הגר"מ טולדנו חתן מרן הגר"ע יוסף זצ"ל והמועמד לרבנות ירושלים ביקר אצל חיילי חיל האוייר וחיזקם בדברי חיזוק ושירה לקראת יום הכיפורים, כמו"כ ביקר הגר"מ בישיבה של בוגרי צבא והתפעל מאד.

במהלך ביקורו סיפר הגר"מ איך זכה להינשא לבתו של מרן הרב עובדיה, "כשהייתי ילד הגיע אלינו הרב שלמה כהן לתלמוד תורה ושאל מי רוצה לבא ללמוד אני השבתי לו שאני רוצה נתן לי כרטייסה ואמר לי לבוא כל יום ללמוד, והייתי מגיע ללמוד מול ביתו של מרן, כך מגיל קטן למדתי שם עד שנעשתי לחתנו.

בשביל לזכות להיות חתן של מרן הייתי צריך לבא ללמוד כל יום מול ביתו, ולנסוע בדרכים", הגר"מ ציין יש כאלה חושבים למרן יש אהבת תורה לכן הוא למד,נכון שישי לו אבל איך זה הגיע לו כי ידע ששווה למסור נפש על התורה ואחרי שמסר נפשו זכה לכך.