אאא

"אנחנו אוהבים את החילונים, מקרבים אותם, יבוא אליהו הנביא ויקרב אותם - הנה אנוכי שולח לכם את אליהו.. והשיב לב אבות. בשביל לקרב, ולא לרחק. אנחנו רוצים לקרב את החילונים, אנחנו אוהבים אותם" - כך התבטא הערב נשיא מועצת חכמי התורה, מרן הרב עובדיה יוסף, במהלך שיעורו השבועי.

כשבחוץ משתוללת הסתה חריפה נגד המגזר החרדי, השמיע הגר"ע יוסף מסר של פיוס.

"הגאון החפץ חיים היה אומר: מצווה לקרב, לקרב אותם לתורה. כל ישראל הם עם אחד. כמו שלנו יש תפילין, יש גם לקב"ה. על התפילין של הקב"ה כתוב: ומי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ", אמר הרב עובדיה בשיעורו.

"ההתנהגות של כמה שמפיצים שנאה בין חרדים לבין לא חרדים, עושים מעשים שלא ייעשו. יש תפקיד חשוב לעיתונאים ובעלי העיתונות: לקרב את ישראל, לאחד אותם".

הגר"ע קרא "לקרב את הפושעים, את החילונים. גם לעיתונאים יש ניצוץ קדוש. חייבים לאחד את העם ולא לפלג אותו".