אאא

בשיעור שמסר הבוקר (שישי) מרן פוסק הדור רבי עובדיה יוסף בבית מדרשו בירושלים, תקף הרב את הפוליטיקאים שעלולים במעשיהם להחריב את עולם התורה.

בתחילת השיעור, עסק פוסק הדור בהלכות קריאת מגלה בעל פה שלא יוצא ידי חובה.

בהמשך דבריו התייחס מרן הגר"ע לגזירת הגיוס המרחפת מעל עולם התורה: "לצערינו בדורינו יש לנו כמה עמלקים, האיראנים מצד אחד, החיזבאללה, הפלסטינים, צוררי ישראל, מתנכלים לנו, חושבים עלינו רעה, צריכים להתחזק בתורה, אין לך חיזוק התורה יותר טוב מזה, ואז בעז"ה וגבר ישראל.

"ואם חס ושלום מסיחים דעתם מן התורה יכולים חס ושלום להתגבר האויב. האויבים והשונאים יש גם בפנים, בתוך ישראל, יש אנשים שאין להם דעת, אין להם אמונה בתורה, לא מאמינים, ורוצים לגייס את בחורי הישיבות, אלה שלומדים ותורתם אומנותם, יום ולילה חומדים תורה, ומתנכלים להם, רוצים לעשות מכסות, כך וכך אחוז, אדם אוהב ללמוד תורה - אתה תמנע ממנו ללמוד תורה?".