אאא

על רקע דרישת האמריקנים שלא לבנות יותר בירושלים המזרחית, מתייחס הגר"ע יוסף שליט"א לדרישה התוקפנית ואומר: "מושלים בנו עבדים, לא תבנה פה ולא תבנה שם, כאילו אנחנו עבדים שלהם, יבוא משיח צדקנו ויעיף אותם".

הדברים החריפים נאמרו הלילה (מוצאי-שבת) במהלך השיעור השבועי בבית-המדרש 'יחווה דעת' בירושלים, המועבר לרבבות עמך בית-ישראל באמצעות הלווין.

הרב עובדיה המשיך ואמר כי "איפה בית-המקדש שלנו יושבים שם ערבים...יבוא משיח צדקנו ויעיף את כל הרשעים האלה".

לא-פעם, מנצל הגר"ע יוסף את השיעור להעביר מסרים שעל סדר היום. לפעמים הדברים גם מעוררים סערה פוליטית וניתן לשער שגם הדברים שאמר בשיעור הלילה, יגרמו לסערה. 

במהלך הדרשה השבועית, ביקש הגר"ע שלא לקרוא עיתונים בתשעה-באב כי זה 'מסיח הדעה על האבל של חורבן הבית'.

בסיום הדרשה, עורר הגר"ע בנוגע להקפדה על הצניעות, לאלו שבאים לכותל-המערבי בתשעה-באב.