אאא

אלפים השתתפו הערב במעמד הקבלת פני רבו הקבלת פני רבו בשילוב עם שמחת בית השואבה בסוכתו של הגאון הגר”ש אוירבך בשכונת שערי חסד. תחילה מסר ראש הישיבה שיעור בהיכל בית מדרשו לאחר מכן קיבל קהל בסוכתו לברכה. ‫

בסיום השיעור התורני בעניני החג בהלכה ואגדה אמר הגר"ש אוירבך, "הסוכה מסמלת שלום כמו שאנחנו מתפללים ופרוס עלינו סוכת שלומך. צריכים שלום בכל כלל ישראל. יש לנו אחים טועים שעומדים עלינו לכלותינו ממש מבחינה רוחנית.

"ספרתי כבר כמה פעמים וכל פעם שאני נזכר אני מרגיש חובה לספר שוב שנוכחתי שם כאשר אמרו לגאון מטשיבין זצ"ל שרוצים לשנות משהו מההסדר של גיוס בני ישיבות, כמעט פרחה נשמתו ולא יכול היה לדבר רק אמר "אל תגעו בלב של כלל ישראל". צריך לדעת שלא נתן להם לפגוע אפילו במשהו בלב של כלל ישראל. לא יהיה שום פשרות כי בלב אין פשרות, לא שייך. יהי רצון שנראה כולנו בקרוב בביאת גואל צדק במהרה" סיים הגר"ש את משאו.