אאא

במהלך כנס של ראשי ורבני "העדה החרדית" עם רבני "הפלג הירושלמי" בציבור הליטאי, נגד גזירת הגיוס, בקריאה שלא להתייצב בלשכות הגיוס, נגד עמדתו של מרן ראש הישיבה הגראי"ל שטיינמן, הבהיר הגאון רבי שמואל אוירבך כי שיטתו אינה קנאות.

"מדברים כאן על הגזירה - גזירת עקירת התורה ועקירת הדת", אמר הגר"ש, "אני בעיניי לא רואה צורך להסביר לפני אלו שיושבים פה את העניין כי כולנו יודעים, רק כואב לי שקוראים לזה 'קנאות' - זה עקירת הדת פשוטו כמשמעו".

הגר"ש אוירבך הוסיף ואמר כי "התאספנו כאן ביחד למעמד גדול של כל יראי השם לזעקה גדולה ומרה ולהחליט החלטה נחושה לחזק את הבחורים שמתייצבים (שצריכים להתייצב. י,כ) שלא יפלו ברוחם ח"ו ושיהיו מחוזקים, להתחזק יותר ביותר, זה חוב קדוש שלא יהיה לנו שום שייכות איתם, שום מגע, ורק להתרחק מהם הרחק כמטחווי קשת. חובת ההתרחקות מהם זה דבר פשוט, עד לפני כמה שנים כל ילד היה מבין ויודע את זה".

"קשה לי להאריך, אני מצטרף לדברים האמיתיים של קודמיי וגם לדברים שייאמרו אחרי כן, נתחזק כולנו בחודש הרחמים בלימוד התורה ובעז"ה תתבטל הגזירה הנוראה בקרוב, ובוודאי שתתבטל בקרוב, אנחנו לא ניתן לגזירה להיות קיים, ונזכה שיקויים בנו ומלאה הארץ דעה את ה' במהרה בימינו אמן", סיים הגר"ש את דבריו.