אאא

ביום חמישי האחרון, נשא מרן פוסק הדור הגאון רבי שמואל הלוי וואזנר דרשה לרגל שבת הגדול שצויינה השבת, ובה התייחס בצורה נדירה לנושאים האקטואליים העומדים על סדר יומה של היהדות החרדית בכלל, ונושא גיוס בני הישיבות בפרט.

במהלך דבריו אותם נשא בהיכל ישיבת חכמי לובלין בבני ברק, דיבר הגר״ש וואזנר ברמז נגד מפלגות הימין והציבור הציוני הדתי שסבורים כי באמצעות הברית עם לפיד הם יכולים לגרום לחיזוק מצוות ישוב ארץ ישראל.

הרב וואזנר אמר: "כל ישיבתנו כאן בארץ הקודש היא אך ורק בזכות התורה, והלוחמים כנגד התורה ולומדיה הינם מזיקים לעצמם ולכלל ישראל".

"כל אלה אשר נלחמים כנגד התורה ולומדיה" הדגיש הרב וואזנר בדרשתו, "טועים טעות חמורה לחשוב שהם כביכול מתחזקים למען ארץ ישראל נגד הגויים. כפי שאמרנו שהם מזיקים לכלל ישראל משום שאין לנו שום זכות ישיבה בארץ ישראל בלי התורה וזאת האמונה שלנו".

הרב וואזנר הביא לדברים רמז מפסוקי ההפטרה על הפרשה הנאמרת בשבת הגדול, והדגיש שוב כי בזכות ההתמדה בלימוד התורה יעזור ה' וכל המפריעים "יחזרו בתשובה שלימה ויחזרו ממחשבתם הרעה" להפריע לאברכים ובני הישיבות הקדושות בלימודם.