אאא

אחרי 'מודעת השם' ו'מודעת הדירה', קבלו את 'מודעת האוכל' שהתפרסמה באחרונה במדור הלוח של אחד העיתונים החרדים. המודעה רצה במיילים בימים האחרונים וזוכה לתגובות רבות.

וזה נוסח המודעה: "קיבלתי על עצמי להקפיד להגיש אוכל לבעלי בזמן - במשך 40 יום, והבטחתי לפרסם, ונושענו בשידוך לבת".

אז הנה, גם אנחנו מפרסמים.