אאא

גיל: 23

מקום מגורים: ירושלים

רווק.

מקום לימודים: תלמיד ישיבה ירושלמית, מעדיף לשמור על מקום לימודיו בסוד.

בוגר פרסום שיווק-דוברות ויח"צ  ב"בצפר".

• להצבעה למתמודד, לחצו כאן