אאא

חוזרים לשקל: שפל של 4 חודשים נקבע היום בשערו היציג של הדולר. עם קביעת השערים היציגים על ידי בנק ישראל, הצליח שערו של הדולר להשאר מעל לרמה של 4 שקלים, לאחר שנסחר מתחת לרמה זו במהלך המסחר בין הבנקים והגיע לרמה של 3.989 שקלים.

שערו היציג של הדולר ירד ב-1.809% ונקבע ב-4.017 שקלים.

השקל התחזק היום במידה משמעותית גם כנגד האירו ששערו היציג נחלש ב-1.091% ושערו נקבע ב-5.5308 שקלים.