ds tkcz  ptrshx  אבאט  אהוד ברק
ערכין, דף ל"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף ל"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
ט"ו בתמוז תשעט | 18.07.19
פספסתם את השיעור? רוצים לסכם את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום חמישי, מסכת ערכין- דף ל"ב • האזינו (הדף היומי)
ערכין לב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין לב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין לב', חמישי, טו' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דפים ל"ב-ל"ג יום חמישי ט"ו בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דפים ל"ב-ל"ג יום חמישי ט"ו בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין לא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין לא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין לא', רביעי, יד' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ערכין, דף ל"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף ל"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום רביעי, מסכת ערכין- דף ל"א • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דף ל"א יום רביעי י"ד בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דף ל"א יום רביעי י"ד בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין, דף ל': הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף ל': הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שלישי, מסכת ערכין- דף ל' • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דף ל' יום שלישי י"ג בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דף ל' יום שלישי י"ג בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין ל • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין ל • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין ל', שלישי, יג' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ערכין, דף כ"ט: הדף היומי ב-10 דקות. האזינוערכין, דף כ"ט: הדף היומי ב-10 דקות. האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שני, מסכת ערכין- דף כ"ט • האזינו (הדף היומי)
ערכין כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין כט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין כט', שני, יב' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ט יום שני י"ב בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ט יום שני י"ב בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין, דף כ"ח: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף כ"ח: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום ראשון, מסכת ערכין- דף כ"ח • האזינו (הדף היומי)
ערכין כח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין כח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין כח', ראשון, יא' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ח יום ראשון י"א בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ח יום ראשון י"א בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין, דף כ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף כ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • מוצאי שבת, מסכת ערכין- דף כ"ז • האזינו (הדף היומי)
ערכין, דף כ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף כ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שישי, מסכת ערכין- דף כ"ו • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דפים כ"ו-ז"ך יום שישי ט' בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דפים כ"ו-ז"ך יום שישי ט' בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין כו-כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין כו-כז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין כו'-כז', שישי-שבת, ט'-י' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ערכין כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין כה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין כה', חמישי, ח' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ערכין, דף כ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף כ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום חמישי, מסכת ערכין- דף כ"ה • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ה יום חמישי ח' בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ה יום חמישי ח' בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין, דף כ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף כ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום רביעי, מסכת ערכין- דף כ"ד • האזינו (הדף היומי)
ערכין כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןערכין כד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ערכין כד', רביעי, ז' תמוז תשע"ט, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ד יום רביעי ז' בתמוזהדף היומי: מסכת ערכין דף כ"ד יום רביעי ז' בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ערכין, דף כ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוערכין, דף כ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת1
פספסתם את השיעור? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • יום שלישי, מסכת ערכין- דף כ"ג • האזינו (הדף היומי)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook