יומא י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא י' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
ט' באייר תשפא | 21.04.21
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף י', רביעי, ט' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יומא דף י' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף י' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף י' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף י'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף י'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת יומא - דף י' (יהדות)
יומא ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא ט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ט', שלישי, ח' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת יומא דף י' יום רביעי ט' באיירהדף היומי: מסכת יומא דף י' יום רביעי ט' באיירהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
יומא דף ט' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף ט' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ט' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף ט'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף ט'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת יומא - דף ט' (יהדות)
יומא ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא ח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ח', שני, ז' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת יומא דף ט' יום שלישי ח' באיירהדף היומי: מסכת יומא דף ט' יום שלישי ח' באיירהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
יומא דף ח' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף ח' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ח' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף ח'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף ח'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של יום שני, מסכת יומא - דף ח' (יהדות)
הדף היומי: מסכת יומא דף ח' יום שני ז' באיירהדף היומי: מסכת יומא דף ח' יום שני ז' באיירהדף היומי1
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
יומא ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא ז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ז', ראשון, ו' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יומא דף ז' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף ז' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ז' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף ז'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף ז'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת יומא - דף ז' (יהדות)
הדף היומי: מסכת יומא דף ז' יום ראשון ו' באיירהדף היומי: מסכת יומא דף ז' יום ראשון ו' באיירהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
יומא דף ו' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף ו' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ו' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף ו'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף ו'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת יומא - דף ו' (יהדות)
יומא ו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא ו' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ו', שבת קודש, ה' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יומא דף ה' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף ה' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ה' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף ה'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף ה'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת יומא - דף ה' (יהדות)
הדף היומי: מסכת יומא דפים ה'-ו' יום שישי ד' באיירהדף היומי: מסכת יומא דפים ה'-ו' יום שישי ד' באיירהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
יומא ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא ה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ה', שישי, ד' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יומא ד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןיומא ד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןכיכר השבת
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת יומא דף ד', חמישי, ג' אייר תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
יומא דף ד' • סיכום והמחשה של הדף היומייומא דף ד' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ד' - מסכת יומא (הדף היומי)
יומא דף ד'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינויומא דף ד'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' עם הרב נפתלי וסרמן ב-10 דקות, וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • התחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת יומא - דף ד' (יהדות)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook