הדף היומי: שבת, דף קכ"ו • סיכום והמחשההדף היומי: מסכת שבת, דף קכ"ו • סיכום והמחשה
י"ח בתמוז תשפ | 10.07.20
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קכ"ו מסכת שבת ליום שישי (הדף היומי)
שבת, קכ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קכ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שישי, מסכת שבת - דף קכ"ו (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דפים קכ"ו-קכ"ז יום שישי ח"י בתמוזהדף היומי: מסכת שבת דפים קכ"ו-קכ"ז יום שישי ח"י בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
שבת קכו -קכז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קכו -קכז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכו'-קכז', שישי-שבת, יח'-יט' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת קכה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קכה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכה', חמישי, יז' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קכ"ה • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קכ"ה • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קכ"ה מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קכ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קכ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת שבת - דף קכ"ה (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ה יום חמישי י"ז בתמוזהדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ה יום חמישי י"ז בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
שבת קכד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קכד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכד', רביעי, טז' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קכ"ד • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קכ"ד • סיכום והמחשהכיכר השבת1
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קכ"ד מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קכ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קכ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת שבת - דף קכ"ד (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ד יום רביעי ט"ז בתמוזהדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ד יום רביעי ט"ז בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
שבת קכג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קכג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכג', שלישי, טו' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קכ"ג • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קכ"ג • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קכ"ג מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קכ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קכ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת שבת - דף קכ"ג (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ג יום שלישי ט"ו בתמוזהדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ג יום שלישי ט"ו בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
שבת קכב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קכב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכב', שני, יד' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קכ"ב • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קכ"ב • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קכ"ב מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קכ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קכ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שני, מסכת שבת - דף קכ"ב (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ב יום שני י"ד בתמוזהדף היומי: מסכת שבת דף קכ"ב יום שני י"ד בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
שבת קכא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קכא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קכא', ראשון, יג' תמוז תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קכ"א • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קכ"א • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קכ"א מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קכ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קכ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת שבת - דף קכ"א (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קכ"א יום ראשון י"ג בתמוזהדף היומי: מסכת שבת דף קכ"א יום ראשון י"ג בתמוזהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
הדף היומי: שבת, דף ק"כ • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף ק"כ • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ק"כ מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, ק"כ: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, ק"כ: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת1
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת שבת - דף ק"כ (יהדות)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook