עירובין ב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעירובין ב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינון
כ"ב באב תשפ | 12.08.20
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עירובין ב', שלישי, כא' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עירובין דף ג' יום רביעי כ"ב במנחם-אבהדף היומי: מסכת עירובין דף ג' יום רביעי כ"ב במנחם-אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: עירובין, דף ב' • סיכום והמחשההדף היומי: עירובין, דף ב' • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף ב', מסכת עירובין (הדף היומי)
עירובין, דף ב': הדף היומי ב-10 דקות • האזינועירובין, דף ב': הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת עירובין - דף ב' (יהדות)
הדף היומי: מסכת עירובין דף ב' יום שלישי כ"א במנחם-אבהדף היומי: מסכת עירובין דף ב' יום שלישי כ"א במנחם-אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קנ"ז • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קנ"ז • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ז, סיום מסכת שבת (הדף)
שבת קנז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנז • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנז', שני, כ' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קנ"ו • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קנ"ו • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ו מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קנ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קנ"ז: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שני, מסכת שבת - דף קנ"ז (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ז - סיום מסכת שבת! יום שני כ' במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ז - סיום מסכת שבת! יום שני כ' במנ"אהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
שבת קנו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנו', ראשון, יט' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת, קנ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קנ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת שבת - דף קנ"ו (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ו יום ראשון י"ט במנחם-אבהדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ו יום ראשון י"ט במנחם-אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קנ"ה • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קנ"ה • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ה מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קנ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קנ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת שבת - דף קנ"ה (יהדות)
הדף היומי: שבת, דף קנ"ד • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קנ"ד • סיכום והמחשהכיכר השבת2
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ד מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קנ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קנ"ד: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום שישי, מסכת שבת - דף קנ"ד (יהדות)
שבת קנד-קנה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנד-קנה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנד'-קנה', שישי-שבת, יז'-יח' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת שבת דפים קנ"ד-קנ"ה יום שישי י"ז במנ"אהדף היומי: מסכת שבת דפים קנ"ד-קנ"ה יום שישי י"ז במנ"אהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קנ"ג • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קנ"ג • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ג מסכת שבת (הדף היומי)
שבת קנג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנג', חמישי, טז' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
שבת, קנ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קנ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת שבת - דף קנ"ג (יהדות)
הדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ג יום חמישי ט"ז באבהדף היומי: מסכת שבת דף קנ"ג יום חמישי ט"ז באבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
שבת קנב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןשבת קנב • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת שבת קנב', רביעי, טו' אב תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: שבת, דף קנ"ב • סיכום והמחשההדף היומי: שבת, דף קנ"ב • סיכום והמחשהכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: בסרטון, מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף, כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • צפו בסיכום דף קנ"ב מסכת שבת (הדף היומי)
שבת, קנ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינושבת, קנ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת שבת - דף קנ"ב (יהדות)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook