סוכה דף כ"ה; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף כ"ה; הדף היומי ב-10 דקות • האזינו
כ"ג באב תשפא | 01.08.21
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום ראשון, מסכת סוכה - דף כ"ה (יהדות)
הדף היומי: מסכת סוכה דף כ"ה יום ראשון כ"ג במנחם אבהדף היומי: מסכת סוכה דף כ"ה יום ראשון כ"ג במנחם אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סוכה כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסוכה כד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף כד', שבת קודש, כב' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סוכה כ"ד • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה כ"ד • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ד, מסכת סוכה, למוצאי שבת (הדף היומי)
סוכה דף כ"ד; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף כ"ד; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של מוצאי שבת, מסכת סוכה - דף כ"ד (יהדות)
סוכה כ"ג • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה כ"ג • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ג, מסכת סוכה, ליום שישי (הדף היומי)
סוכה דף כ"ג; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף כ"ג; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שישי, מסכת סוכה - דף כ"ג (יהדות)
הדף היומי: מסכת סוכה דפים כ"ג-כ"ד יום שישי כ"א במנחם אבהדף היומי: מסכת סוכה דפים כ"ג-כ"ד יום שישי כ"א במנחם אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סוכה כג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסוכה כג' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף כג', שישי, כא' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סוכה כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסוכה כב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף כב', חמישי, כ' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סוכה כ"ב • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה כ"ב • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"ב, מסכת סוכה, ליום חמישי (הדף היומי)
סוכה דף כ"ב; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף כ"ב; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום חמישי, מסכת סוכה - דף כ"ב (יהדות)
הדף היומי: מסכת סוכה דף כ"ב יום חמישי כ' במנחם אבהדף היומי: מסכת סוכה דף כ"ב יום חמישי כ' במנחם אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סוכה כא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסוכה כא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף כא', רביעי, יט' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סוכה כ"א • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה כ"א • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ"א, מסכת סוכה, ליום רביעי (הדף היומי)
סוכה דף כ"א; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף כ"א; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום רביעי, מסכת סוכה - דף כ"א (יהדות)
הדף היומי: מסכת סוכה דף כ"א יום רביעי י"ט במנחם אבהדף היומי: מסכת סוכה דף כ"א יום רביעי י"ט במנחם אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סוכה כ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסוכה כ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף כ', שלישי, יח' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סוכה כ' • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה כ' • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף כ', מסכת סוכה, ליום שלישי (הדף היומי)
סוכה דף כ'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף כ'; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שלישי, מסכת סוכה - דף כ' (יהדות)
הדף היומי: מסכת סוכה דף כ' יום שלישי י"ח במנחם אבהדף היומי: מסכת סוכה דף כ' יום שלישי י"ח במנחם אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סוכה יט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןסוכה יט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת סוכה דף יט', שני, יז' אב תשפ"א, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
סוכה י"ט • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה י"ט • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ט, מסכת סוכה, ליום שני (הדף היומי)
סוכה דף י"ט; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוסוכה דף י"ט; הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
סיכום מיוחד של 'הדף היומי' בהגשתו הנפלאה של הרב נפתלי וסרמן - ב-10 דקות, וב-3 שפות - עברית, אידיש ואנגלית • התחברו לשיעור של יום שני, מסכת סוכה - דף י"ט (יהדות)
הדף היומי: מסכת סוכה דף י"ט יום שני י"ז במנחם אבהדף היומי: מסכת סוכה דף י"ט יום שני י"ז במנחם אבהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (הדף היומי)
סוכה י"ח • סיכום והמחשה של הדף היומיסוכה י"ח • סיכום והמחשה של הדף היומיכיכר השבת
הדרך הקלה לסיכום הדף היומי: מגיד שיעור מציג את מהלך השקלא וטריא שבדף - כשברקע המחשות ויזואליות מרהיבות ביותר • סיכום דף י"ח, מסכת סוכה, ליום ראשון (הדף היומי)

עוד כתבות

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook