הדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ז יום רביעי כ"ד בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ז יום רביעי כ"ד בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף מ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ"ו: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום שלישי, מסכת ברכות - דף מ"ו (יהדות)
ברכות מו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות מו • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות מו, שלישי, כג' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ו יום שלישי כ"ג בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ו יום שלישי כ"ג בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף מ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ"ה: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום שני, מסכת ברכות - דף מ"ה (יהדות)
ברכות מה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות מה • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות מה, שני, כב' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ה יום שני כ"ב בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ה יום שני כ"ב בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף מ"ד: דף יומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ"ד: דף יומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום ראשון, מסכת ברכות - דף מ"ד (יהדות)
ברכות מד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות מד • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות מד, ראשון, כא' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ד יום ראשון כ"א בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף מ"ד יום ראשון כ"א בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף מ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ"ג: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור מוצאי שבת, מסכת ברכות - דף מ"ג (יהדות)
ברכות, דף מ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ"ב: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום שישי, מסכת ברכות - דף מ"ב (יהדות)
ברכות מב-מג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות מב-מג • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות מב-מג, שישי-שבת, יט'-כ' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דפים מ"ב-מ"ג יום שישי י"ט בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דפים מ"ב-מ"ג יום שישי י"ט בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות מא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות מא • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות מא, חמישי, יח' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
ברכות, דף מ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ"א: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום חמישי, מסכת ברכות - דף מ"א (יהדות)
הדף היומי: מסכת ברכות דף מ"א יום חמישי י"ח בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף מ"א יום חמישי י"ח בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף מ': הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף מ': הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום רביעי, מסכת ברכות - דף מ' (יהדות)
ברכות מ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות מ • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות מ, רביעי, יז' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דף מ' יום רביעי י"ז בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף מ' יום רביעי י"ז בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף ל"ט: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוברכות, דף ל"ט: הדף היומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום שלישי, מסכת ברכות - דף ל"ט (יהדות)
ברכות לט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות לט • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות לט, שלישי, טז' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דף ל"ט יום שלישי ט"ז בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף ל"ט יום שלישי ט"ז בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)
ברכות, דף ל"ח: דף יומי ב-10 דקות  • האזינוברכות, דף ל"ח: דף יומי ב-10 דקות • האזינוכיכר השבת
הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-10 דקות וב-5 שפות - עברית, אידיש, אנגלית, צרפתית וספרדית • האזינו והתחברו לשיעור יום שני, מסכת ברכות - דף ל"ח (יהדות)
ברכות לח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןברכות לח • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת ברכות לח, שני, טו' שבט תש"פ, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת ברכות דף ל"ח יום שני ט"ו בשבטהדף היומי: מסכת ברכות דף ל"ח יום שני ט"ו בשבטהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות, דף יומי)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

עדכונים
כיכר facebook