www.smgykd..  המודיע  www..  www..
עבודה זרה נב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה נב' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נב', חמישי, כא' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף נ"ב, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף נ"ב, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום חמישי - דף נ"ב מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה זרה דף נ"ב יום חמישי כ"א באדרהדף היומי: מסכת עבודה זרה דף נ"ב יום חמישי כ"א באדרהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף נ"א, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף נ"א, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום רביעי - דף נ"א מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
עבודה זרה נא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה נא' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נא', שלישי, כ' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה זרה דף נ"א יום רביעי כ' באדרהדף היומי: מסכת עבודה זרה דף נ"א יום רביעי כ' באדרהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף נ', עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף נ', עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום שלישי - דף נ' מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
עבודה זרה נ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה נ' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נ', שני, יט' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה זרה דף נ' יום שלישי י"ט באדרהדף היומי: מסכת עבודה זרה דף נ' יום שלישי י"ט באדרהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ט, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ט, עבודה זרהכיכר השבת1
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום שני - דף מ"ט מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
עבודה זרה מט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה מט' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מט', שני, יח' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה זרה דף מ"ט יום שני ח"י באדרהדף היומי: מסכת עבודה זרה דף מ"ט יום שני ח"י באדרהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ח, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ח, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום ראשון - דף מ"ח מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
עבודה זרה מח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה מח' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מח', ראשון, יז' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
עבודה זרה מו'-מז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה מו'-מז' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מו'-מז', שישי-שבת, טו'-טז' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
עבודה זרה מה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה מה' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מה', חמישי, יד' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה זרה דף מ"ח יום ראשון טו"ב באדרהדף היומי: מסכת עבודה זרה דף מ"ח יום ראשון טו"ב באדרהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ז, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ז, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • מוצאי שבת קודש - דף מ"ז מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ו, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ו, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום שישי - דף מ"ו מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה זרה דפים מ"ו-מז יום שישי פורים דמוקפין תשע"חהדף היומי: מסכת עבודה זרה דפים מ"ו-מז יום שישי פורים דמוקפין תשע"חהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ה, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ה, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום חמישי - דף מ"ה מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
הדף היומי: מסכת עבודה-זרה דף מ"ה יום חמישי, פורים תשע"חהדף היומי: מסכת עבודה-זרה דף מ"ה יום חמישי, פורים תשע"חהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ד, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ד, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום רביעי - דף מ"ד מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)
עבודה זרה מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןעבודה זרה מד' • סיכום הדף היומי עם שאלות לחזרה ושינוןהרב ישראל ויינגולד
'כיכר השבת' מגיש סיכום קצר וממצה של הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מד', רביעיי, יג' אדר תשע"ח, בתוספת שאלות לחזרה ושינון הדף הנלמד, בעריכת הרב ישראל ויינגולד (הדף היומי)
הדף היומי: מס' עבודה זרה דף מ"ד יום רביעי י"ג באדרהדף היומי: מס' עבודה זרה דף מ"ד יום רביעי י"ג באדרהדף היומי
אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי, מדי בוקר. כאן תוכלו להאזין מדי יום לשיעור מרתק בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי, המסביר בטוב-טעם את דברי הגמרא (יהדות)
'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ג, עבודה זרה'הדף היומי' ב-5 דקות: דף מ"ג, עבודה זרהכיכר השבת
פספסתם את השיעור? הקשבתם למגיד שיעור אך לא סכמתם כראוי את הנלמד? הרב נפתלי וסרמן, מסכם את הדף היומי ב-5 דקות בלבד • יום שלישי - דף מ"ג מסכת עבודה זרה • האזינו (הדף היומי)

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook