גור  הר נוף  מטס  ווקאלי
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יחשיעור הדף היומי ליום כא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יחהדף היומי
מסכת מנחות יח ליום כא אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טזשיעור הדף היומי ליום יט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טזהדף היומי
מסכת מנחות טז ליום יט אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טושיעור הדף היומי ליום יח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טוהדף היומי
מסכת מנחותטו ליום יח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ידשיעור הדף היומי ליום יז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ידהדף היומי
מסכת מנחות יד ליום יז אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום טז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יגשיעור הדף היומי ליום טז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יגהדף היומי
מסכת מנחות יג ליום טז אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום טו אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יבשיעור הדף היומי ליום טו אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יבהדף היומי
מסכת מנחות יב ליום טו אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יד אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יאשיעור הדף היומי ליום יד אדר ב תשע"א, מסכת מנחות יאהדף היומי
מסכת מנחות יא ליום יד אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טשיעור הדף היומי ליום יב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טהדף היומי
מסכת מנחות ט ליום יב אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות חשיעור הדף היומי ליום יא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות חהדף היומי
מסכת מנחות ח ליום יא אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום י אדר ב תשע"א, מסכת מנחות זשיעור הדף היומי ליום י אדר ב תשע"א, מסכת מנחות זהדף היומי
מסכת מנחות ז ליום י אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ושיעור הדף היומי ליום ט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות והדף היומי
מסכת מנחות ה ליום ח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות השיעור הדף היומי ליום ח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ההדף היומי
מסכת מנחות ה ליום ח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות דשיעור הדף היומי ליום ז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות דהדף היומי
מסכת מנחות ד ליום ה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות בשיעור הדף היומי ליום ה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות בהדף היומי
מסכת מנחות ב ליום ה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות.
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ד אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קכשיעור הדף היומי ליום ד אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קכהדף היומי
מסכת זבחים קכ ליום ד אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ג אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיטשיעור הדף היומי ליום ג אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיטהדף היומי
מסכת זבחים קיט ליום ג אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ב אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיחשיעור הדף היומי ליום ב אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיחהדף היומי
מסכת זבחים קיח ליום ב אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום א אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיזשיעור הדף היומי ליום א אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיזהדף היומי
מסכת זבחים קיז ליום א אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ל אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטזשיעור הדף היומי ליום ל אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטזהדף היומי
מסכת זבחים קטז ליום ל אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קידשיעור הדף היומי ליום כח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קידהדף היומי
מסכת זבחים קיד ליום כח אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיגשיעור הדף היומי ליום כז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיגהדף היומי1
מסכת זבחים קיג ליום כז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כו אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיבשיעור הדף היומי ליום כו אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיבכיכר השבת
מסכת זבחים קיב ליום כו אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כה אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיאשיעור הדף היומי ליום כה אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיאהדף היומי
מסכת זבחים קיא ליום כה אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קישיעור הדף היומי ליום כד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיהדף היומי
מסכת זבחים קי ליום כד אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כג אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטשיעור הדף היומי ליום כג אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטהדף היומי
מסכת זבחים קט ליום כג אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כא אדר א תשע"א, מסכת זבחים קזשיעור הדף היומי ליום כא אדר א תשע"א, מסכת זבחים קזהדף היומי
מסכת זבחים קז ליום כא אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

עדכונים
כיכר facebook