מלך..  תנובה  שרה אלישיב  אלישיב
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טשיעור הדף היומי ליום יב אדר ב תשע"א, מסכת מנחות טהדף היומי
מסכת מנחות ט ליום יב אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות חשיעור הדף היומי ליום יא אדר ב תשע"א, מסכת מנחות חהדף היומי
מסכת מנחות ח ליום יא אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום י אדר ב תשע"א, מסכת מנחות זשיעור הדף היומי ליום י אדר ב תשע"א, מסכת מנחות זהדף היומי
מסכת מנחות ז ליום י אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ושיעור הדף היומי ליום ט אדר ב תשע"א, מסכת מנחות והדף היומי
מסכת מנחות ה ליום ח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות השיעור הדף היומי ליום ח אדר ב תשע"א, מסכת מנחות ההדף היומי
מסכת מנחות ה ליום ח אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות דשיעור הדף היומי ליום ז אדר ב תשע"א, מסכת מנחות דהדף היומי
מסכת מנחות ד ליום ה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות בשיעור הדף היומי ליום ה אדר ב תשע"א, מסכת מנחות בהדף היומי
מסכת מנחות ב ליום ה אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות.
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ד אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קכשיעור הדף היומי ליום ד אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קכהדף היומי
מסכת זבחים קכ ליום ד אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ג אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיטשיעור הדף היומי ליום ג אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיטהדף היומי
מסכת זבחים קיט ליום ג אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ב אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיחשיעור הדף היומי ליום ב אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיחהדף היומי
מסכת זבחים קיח ליום ב אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום א אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיזשיעור הדף היומי ליום א אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיזהדף היומי
מסכת זבחים קיז ליום א אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום ל אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטזשיעור הדף היומי ליום ל אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטזהדף היומי
מסכת זבחים קטז ליום ל אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קידשיעור הדף היומי ליום כח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קידהדף היומי
מסכת זבחים קיד ליום כח אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיגשיעור הדף היומי ליום כז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיגהדף היומי1
מסכת זבחים קיג ליום כז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כו אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיבשיעור הדף היומי ליום כו אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיבכיכר השבת
מסכת זבחים קיב ליום כו אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כה אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיאשיעור הדף היומי ליום כה אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיאהדף היומי
מסכת זבחים קיא ליום כה אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קישיעור הדף היומי ליום כד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיהדף היומי
מסכת זבחים קי ליום כד אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כג אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטשיעור הדף היומי ליום כג אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטהדף היומי
מסכת זבחים קט ליום כג אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כא אדר א תשע"א, מסכת זבחים קזשיעור הדף היומי ליום כא אדר א תשע"א, מסכת זבחים קזהדף היומי
מסכת זבחים קז ליום כא אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום כ אדר א תשע"א, מסכת זבחים קושיעור הדף היומי ליום כ אדר א תשע"א, מסכת זבחים קוהדף היומי
מסכת זבחים קו ליום כ אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות.
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יט אדר א תשע"א, מסכת זבחים קהשיעור הדף היומי ליום יט אדר א תשע"א, מסכת זבחים קההדף היומי
מסכת זבחים קה ליום יט אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קדשיעור הדף היומי ליום יח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קדכיכר השבת
מסכת זבחים קד ליום יח אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קגשיעור הדף היומי ליום יז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קגהדף היומי
מסכת זבחים קג ליום יז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום טז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קבשיעור הדף היומי ליום טז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קבהדף היומי
מסכת זבחים קב ליום טז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קשיעור הדף היומי ליום יד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קהדף היומי
מסכת זבחים ק ליום יד אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90) - שיעור הדף היומי ליום יג אדר א תשע"א, מסכת זבחים צטשיעור הדף היומי ליום יג אדר א תשע"א, מסכת זבחים צטהדף היומי
מסכת זבחים צט ליום יג אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

עדכונים
כיכר facebook