חברון  גור  טלזסטון  נויה מנדל
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום א אדר ב תשע"א, מסכת זבחים קיזהדף היומי
מסכת זבחים קיז ליום א אדר ב תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ל אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטזהדף היומי
מסכת זבחים קטז ליום ל אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קידהדף היומי
מסכת זבחים קיד ליום כח אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיגהדף היומי1
מסכת זבחים קיג ליום כז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כו אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיבכיכר השבת
מסכת זבחים קיב ליום כו אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כה אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיאהדף היומי
מסכת זבחים קיא ליום כה אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קיהדף היומי
מסכת זבחים קי ליום כד אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כג אדר א תשע"א, מסכת זבחים קטהדף היומי
מסכת זבחים קט ליום כג אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כא אדר א תשע"א, מסכת זבחים קזהדף היומי
מסכת זבחים קז ליום כא אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום כ אדר א תשע"א, מסכת זבחים קוהדף היומי
מסכת זבחים קו ליום כ אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות.
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יט אדר א תשע"א, מסכת זבחים קההדף היומי
מסכת זבחים קה ליום יט אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יח אדר א תשע"א, מסכת זבחים קדכיכר השבת
מסכת זבחים קד ליום יח אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קגהדף היומי
מסכת זבחים קג ליום יז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום טז אדר א תשע"א, מסכת זבחים קבהדף היומי
מסכת זבחים קב ליום טז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יד אדר א תשע"א, מסכת זבחים קהדף היומי
מסכת זבחים ק ליום יד אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יג אדר א תשע"א, מסכת זבחים צטהדף היומי
מסכת זבחים צט ליום יג אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יב אדר א תשע"א, מסכת זבחים צחהדף היומי
מסכת זבחים צח ליום יב אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום יא אדר א תשע"א, מסכת זבחים צזהדף היומי
מסכת זבחים צז ליום יא אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום י אדר א תשע"א, מסכת זבחים צוכיכר השבת
מסכת זבחים צו ליום י אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ט אדר א תשע"א, מסכת זבחים צההדף היומי
מסכת זבחים צה ליום ט אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ז אדר א תשע"א, מסכת זבחים צגהדף היומי
מסכת זבחים צג ליום ז אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ו אדר א תשע"א, מסכת זבחים צבהדף היומי
מסכת זבחים צב ליום ו אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ה אדר א תשע"א, מסכת זבחים צאהדף היומי
מסכת זבחים צא ליום ה אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ד אדר א תשע"א, מסכת זבחים צהדף היומי
מסכת זבחים צ ליום ד אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ג אדר א תשע"א, מסכת זבחים פטהדף היומי
מסכת זבחים פט ליום ג אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות
(צילום: פלאש 90)שיעור הדף היומי ליום ב אדר א תשע"א, מסכת זבחים פחהדף היומי
מסכת זבחים פח ליום ב אדר א´ תשע"א: כשרות לגולשים, אתר "כיכר השבת" מגיש את שיעור הדף היומי ולצדו פירוש רש"י ובעלי התוספות

הדף היומי

הדף היומי בכיכר השבת - שיעור מוקלט של דף יומי מן הגמרא לנוחות הלומדים, מידי בוקר. בואו ולימדו עכשיו את הדף היומי מן התלמוד בבלי עם הרב בנימין מילצקי

כיכר facebook