אאא

הכתרה סודית: רבים מתלמידיו של מרן פוסק הדור הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל לא יודעים כי מלבד ההכתרה הרשמית של הרב ל'ראשון לציון' והרב הראשי לישראל בשנת תשל"ג, הוכתר הרב בסודיות על ידי הקהילה הספרדית בירושלים ל'ראשון לציון' למעלה מעשר שנים קודם שנבחר רשמית לתפקיד.

בימים האחרונים חשף בנו - הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף את הסיפור במהלך שיעור שבועי שמסר: "בחנוכה תשכ"א, היה הכתרה למרן זצוק"ל, עשו לו ועד העדה הספרדית הכתרה פרטית, הוא היה אז בסך הכל חבר בית הדין האזורי - לא שום דבר, עשו לו הכתרה פרטית שיהיה  ראשון לציון, 'אנחנו לא מכירים באף אחד - מכירים בך כראשון לציון'".

"ואז באו כמה חכמים חשובים, כמו חכם אליהו פרדס, חכם מאיר ועקנין מטבריה, הרב ניסים אוחנה", סיפר הגר"י יוסף.

הראשל"צ סיפר כי היה רב אחד שדווקא בחר שלא להגיע להכתרה: "חכם עזרה עטייה לא רצה לבוא, הוא אמר 'בשביל מה הכתרה פרטית? יבוא יום והוא יהיה רסמי, לא צריך הכתרה פרטית', הוא ראה ברוח קודשו".

"כבר אז היו מודעות בכל ירושלים, אנחנו היינו ילדים קטנים, אני זוכר את הדברים האלו, אחד הרבנים שהיו שם הוא חכם ניסים אוחנה - שהיה רבה הראשי של עזה", הוסיף הראשל"צ לספר.