אאא

שר הבינוי והשיכון, ח"כ אריאל אטיאס, התייחס אמש לפעילות וועדת טרכטנברג בתחום הדיור.

השר אטיאס תומך בהמלצות הוועדה להגדלת היצע הקרקעות ואמר כי רובם כבר מבוצעים הלכה למעשה בהנחות של 70% בדיור להשכרה ובהנחות של 50% במכירת קרקעות למגורים כמו גם בבניית מעונות לסטודנטים בקרקע בחינם. השר אטיאס תקף את העובדה כי לא ניתנו פתרונות מיידיים ואמיתיים לבעיית מחוסרי הדירות זכאי הדיור הציבורי. משרד הבינוי והשיכון הציג לוועדה שורת פתרונות לזכאי הדיור הציבורי ביניהם הגדלת שכר הדירה למשפחות הזכאיות לדיור ציבורי וממתינות שנים ארוכות לקבלת הדירה, עדכון הסיוע בשכר הדירה למשפחות עובדות אשר הסיוע הקיים קוצץ ב-2002 ונשחק משמעותית בעיקר לאור העלייה בשכר הדירה. בנוסף, הציע משרד הבינוי והשיכון פתרון לטווח ארוך לחידוש מלאי הדיור הציבורי באמצעות הקצאת 5% מהדירות במכרזים חדשים לטובת הדיור הציבורי, הצעה שתוטל על היזמים, שמטבע הדברים יפחיתו את מחיר הקרקע המשולם למינהל מקרקעי ישראל. זאת, ללא הוצאה תקציבית נדרשת ותוך בניית תמהיל נכון של שילוב האוכלוסיות החלשות בדירות חדשות ולא בשיכונים כבעבר. אם המלצה זו הייתה מתקבלת, בתוך שנתיים לא יהיה מחסור בדיור ציבורי.

שר הבינוי והשיכון אמר כי הצעת הוועדה להעלות ל-3,000 שקל לחודש במקום 2,200 שקל כיום (למי שיוצא מתור הממתינים) לטובת שכר דירה לזכאים לדיור הציבורי זו אחיזת עיניים. זאת, משום שלפי דרישת האוצר אותם זכאים אמנם יזכו לפי הצעת משרד הבינוי והשיכון לשכר דירה ריאלי יותר, אולם הם ייצאו למשך 5 שנים מרשימת ההמתנה לקבלת דירה בדיור הציבורי, ובסיום התקופה יחזרו ויתחילו את התור האין סופי מהתחלה ויהיו במצב קשה יותר מבחינת זכאותם ומצבם האישי. "אנשים שממתינים עשר שנים לקבל דיור ציבורי נדרשים במשך חמש שנים לאבד את זכאותם לדיור הציבורי ולאחר מכן להתחיל את כל הסאגה מחדש. תקציב בגובה של 30 מיליון שקל יכול לתת פתרון מיידי לאוכלוסייה החלשה שממתינה לדירה, בלי לצאת מהתור במקביל ולהתחיל אותו מחדש. זהו צדק חברתי".

באוצר התנגדו להצעות השונות של משרד בינוי והשיכון ואף ביקשו להפחית את הסכום שהקצתה הוועדה לטובת הדיור הציבורי. יצוין כי כיום מקבלות משפחות הזכאיות לדיור ציבורי סכום של מ-1,250 שקל ועד ל-1,550 שקל בלבד, בהתאם לגודל המשפחה, פחות ממחצית משכר הדירה הנדרש. באוצר התנגדו להצעת משרד הבינוי והשיכון שהוגשה לועדת טרכטנברג לפיה כל עוד למעלה מ-2,000 המשפחות שהוכרו על ידי המדינה כזכאיות לדיור ציבורי, לא יכולים לממש את זכאותם ולקבל דירה הם יהיו זכאים לשכר דירה ריאלי בגובה 90% משכר הדירה הממוצע באזור המרכז, הצעה שעלותה כאמור בסה"כ 30 מיליון שקל בשנה. באוצר מתנגדים בנחרצות להצעה זו ומוכנים לכל היותר להגדיל את הסיוע למשפחות אלה ב-200-300 שקל בלבד, ולא להגדיל את הסיוע לתקופת הביניים, שיכולה להימשך זמן רב, לשכר דירה ריאלי איתו צריכים להתמודד זכאי הדיור הציבורי המשתייכים לאלפיונים התחתונים. מדובר בין השאר בחלק מדיירי אוהלי המחאה כמו במאהלים של ג'סי כהן בחולון, בלוד ובשכונת התקווה בתל אביב. אלה ממתינים לדירה בדיור הציבורי, והאוצר מתנגד למתן שכר דירה ריאלי שיאפשר להם לחיות בכבוד עד לקבלת דירה.

"הוועדה נכנעה לדרישות האוצר ולא כללה פתרונות פשוטים אלו לדיור הציבורי. המלצות הוועדה בנוגע לזכאי הדיור הציבורי הממתינים לו שנים רבות הן כפלסטר בלבד על חתך עמוק. ההמלצות אינן מציעות פתרון אמיתי וארוך טווח לאותם זכאי דיור ציבורי שלא מתחילים את החודש ועל כן, במידה ולא ישונו, בכוונתי להביא באמצעות חקיקה פרטית את הפתרון לבעיה", מציין אטיאס. "אני משוכנע שרוב חברי הכנסת יתמכו בהצעת חוק צודקת זו לפיה 5% מהדירות במכרזי משרד השיכון יוקצו לדיור הציבורי".

לאור התנגדות האוצר והעובדה כי לא ניתן פתרון לזכאי הדיור הציבורי, הכריז שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס כי יגיש הצעת חוק פרטית. "הדיור הציבורי והחלשים נשכחו בצידי הדרך, אנחנו נשמש פה לאלה שנשכחו. אם המלצותינו בתחום הדיור הציבורי לא יקבלו ביטוי בהחלטות הממשלה לפתרון מצוקת הדיור נגיש הצעת חוק בתחילת מושב החורף", הכריז אטיאס.

הגדלת היצע הקרקעות

שר הבינוי והשיכון ציין וועדת טרכטנברג התייחסה לנושאים המרכזים של מצוקת הדיור, כאשר הוועדה הבינה כי הכלי המרכזי לפתרון המחסור המתמשך במלאי הדירות היא הגדלת ההיצע, נושא שמהווה את הדגל המרכזי של פעילות משרד הבינוי והשיכון ומינהל מקרקעי ישראל בשנתיים וחצי האחרונות. רוב ההמלצות של וועדת טרכטנברג בנושא הדיור מבוצעות הלכה למעשה.

"אנחנו מטפלים במחסור המתמשך בשנתיים האחרונות והבאנו לעלייה של עשרות אחוזים בשיווק הקרקעות למגורים שכבר מצאה את ביטויה בשטח עם שיא של עשור בהתחלות הבנייה שהגיעו לקצב שנתי של 45 אלף יחידות דיור, לראשונה אף יותר מכמות היחידות הנדרשת מדי שנה העומדת על 40 אלף יח"ד. בנוסף, אנו מטפלים במצוקת הדיור של מעמד הביניים באמצעות הוצאת מכרזים לדיור להשכרה ומחיר למשתכן. הוועדה מחזקת את החלטות מועצת מקרקעי ישראל שיזמתי ואשר התקבלו בחודש שעבר תוך שבירת הכלל ההיסטורי כי הקרקע תימכר לכל המרבה במחיר. עמדותינו בדבר הנחות של 50% בקרקע במחיר למשתכן והנחות של 70% בדיור להשכרה עם תמריצים להשכרה ארוכות טווח, התקבלו על ידי הוועדה, וזה יימשך ביתר שאת כעת להגדלת התחלות הבנייה", אמר השר אטיאס. "גם בנושא פינוי-בינוי הוועדה תמכה בצעדים שביצענו להאצת מתחמי הפינוי-בינוי, ובחוק התקציב האחרון אך יזמנו והעברנו תמריצים לקידום תכניות פינוי-בינוי".

השר אטיאס הוסיף כי בתחום הדיור והבנייה משקפות המלצות הוועדה בחלקן הגדול את מדיניות המשרד בשנתיים וחצי האחרונות להגדלת היצע הקרקעות לבניה, מתן הנחות בקרקע של המדינה לפרויקטים של דיור בר השגה וקידום מיזמי פינוי-בינוי.