אאא

לכאורה, זה היה לא יותר מאשר עוד סיום ש"ס, אמנם כזה שנערך לרגל עשור לפטירתו של מרן הגרא"מ שך זצוק"ל, אבל עדיין 'סיום' רגיל. אלא שעין בוחנת הבחינה ברחשים מאחורי הקלעים: לא במקרה נערך הסיום דווקא בבית מדרשו של מרן הגרי"ש אלישיב, לא 'סתם' השתתפה בו גלריה מרשימה (שנבחרה בקפידה) של ראשי ישיבות.

ולמי שלא הבין, הנה הסיפור המלא: מזה זמן רוקמת קבוצת עסקנים בכירה, המקורבת בעיקר למרן הגרי"ש אלישיב ולהגרמ"צ ברגמן, את הקמתו של גוף חדש, העונה לשם "מועצת ראשי הישיבות".

בבסיס הרעיון, עומדת התובנה, כי יש להתכונן ל"יום אחרי" (וד"ל), ולבל יווצר "וואקום מנהיגותי", אליו עשויים חלילה להיכנס "אישים בלתי רצויים".

האנשים שעומדים מאחורי הקלעים, הינם אלו המכונים בציבור הליטאי בתואר "נאמני הרב שך". מי שרוצה להבין למי שהם שייכים, או יותר נכון - מי לא שייך אליהם, יביט נא בתמונות האירוע אמש, וינסה לראות אילו ראשי ישיבות ורבנים היו שם, ויותר חשוב - מי לא.

הגוף הזה, כבר קם בעצם בערב יום הכיפורים, במפגש המתוקשר בביתו של הגרמ"צ ברגמן, חתנו של מרן הגרא"מ שך, הוא המשיך בעוד מפגש בחול המועד סוכות בביתו של מרן הגרי"ש, וכעת הוא יוצא לדרך בדחיפה חזקה עוד יותר, עם ה"הכרזה הרשמית" אמש בבית מדרשו של הגרי"ש.

"קודקודי" המועצת החדשה, יהיו הגר"ש אוירבאך מהאגף הירושלמי, והגרמ"צ ברגמן מהשלוחה הבני-ברקית. בתווך יהיו שם כל ראשי הישיבות המקורבים לגרי"ש (או הרוצים להיות כאלו). גם הגר"מ גרוס מבני ברק הינו אחד המשפיעים החזקים בגוף החדש, כשמנגד - נעדרו מהרשימה שמות מובהקים השייכים לצד השני. האם מדובר כאן בחלוקה על פי שיוך רעיוני למחנות הניצים בפוניבז' - 'מחבלים'&'שונאים'? פחות או יותר התשובה היא חיובית.

בהתאם לכך, גם ברכתו והסכמתו של מרן הגראי"ל שטיינמן לגוף החדש, אינה מובנת מאליה. היא באה לאחר לחץ לא מתון מצידם של חוגי "חנן 10" ושלוחיהם, ולאחר שורת הבנות שקטות בדרך.

אם מישהו רוצה לוודא את נכונות השורות דלעיל, תספיק הצצה קלה ביתד נאמן של היום. אין ספק שהחגיגה סביב האירוע שם חורגת מפרופורציה של סיום ש"ס.

זהו לא סיום, זוהי רק ההתחלה.